Verwijsinformatie Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

Op deze pagina leest u wie er kan verwijzen naar het CTM en hoe deze procedure verloopt.

Verwijsinformatie voor patiënten met tandheelkundige problemen en problemen op het gebied van de mondgezondheid.

Wie kan verwijzen

Een tandarts, mondhygiënist, huisarts, specialist, verpleeghuisarts kan een patiënt met tandheelkundige problemen en problemen op het gebied van de mondgezondheid verwijzen naar het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde.

 • De verwijsprocedure varieert op basis van urgentie:

  Regulier

  Verwijzer stuurt mail of brief. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

  Semi-spoed

  Verwijzer stuurt mail of meldt telefonisch aan. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen.

  Spoed

  Verwijzer meldt telefonisch aan.

  Bijzonderheden

  Behandeling mogelijk door studenten en stafleden. Solitaire behandelingen op verwijzing worden door de staf verricht voor UPT tarief. Indien de totale zorg wordt overgenomen, wordt de patiënt door de student behandeld met 25% korting op de meeste tarieven.

  Diverse tandheelkundige differentiaties: parodontologie, halitose, mondzorgkunde, conserverende tandheelkunde/cariologie, (erosieve) slijtage, esthetische tandheelkunde, adhesieve tandheelkunde, kindertandheelkunde, endodontologie, tandheelkundige zorgverlening, orale functieleer: o.a. (partiële) gebitsprothesen, kronen en bruggen, orale implantologie, dento-alveolaire chirurgie.

 • Polikliniek UMCG - Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

  HPC FB21
  Postbus 196
  9700 AD Groningen

  Bezoekadres: Antonius Deusinglaan 1

  E-mail: [email protected]

  Centraal telefoonnummer: (050) 361 65 05

 • Chef de Clinique

  André Oldenziel

  Waarnemend Afdelingshoofd

  Drs. H.J. Lohr

  Specialismen

  Kindertandheelkunde Dr. Nynke Blanksma
  Behavioral and Contemplative Dentistry (BCD) Dr. Mirjam Bildt
  Restauratieve Tandheelkunde en Biomaterialen Dr. Marco Gresnigt
  Implantologie Dr. Charlotte Jensen
  Removable Drs. Alexander Krol
  Parodontologie Dr. Geerten-Has Tjakkes
  Endodontologie Drs. William Wolters
  Cariologie Prof.dr. David Manton