Afspraken en spoed

Wilt u een afspraak maken bij het CTM? Bel ons dan op werkdagen. U kunt ons ook bellen als u nog geen patiënt bent.

Inschrijven

Ons telefoonnummer is (050) 361 65 05. We zijn bereikbaar van:

  • maandag tot en met donderdag, tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur 
  • vrijdag, tussen 8.00 en 12.00 uur 

Spoed

Als u een spoedgeval heeft, kunt u bellen naar (050) 361 65 05. Als u tijdens kantooruren belt, kunt u vaak nog dezelfde dag terecht.

Voor spoedgevallen in de avond en in het weekend kunt u terecht bij de Tandarts Spoed Praktijk in Groningen: telefoonnummer: 0900-8602.

Afspraak afzeggen

Kunt u niet komen of wilt u een afspraak afzeggen of verplaatsen? Bel ons dan zo snel mogelijk. Meestal maken we meteen een nieuwe afspraak. Ons telefoonnummer is (050) 361 65 05.

Bel ons ook als u op het laatste moment niet kunt. Als u korter dan 24 uur van tevoren afzegt, krijgt u een rekening voor de tijd die voor u gereserveerd is. Dit kost 30 euro.

SMS-service

Wij kunnen u met een SMS herinneren aan uw afspraak. Wilt u dat? Geef dan het nummer van uw mobiel door op het inschrijfformulier, via e-mail of bij de balie. U krijgt dan minstens twee dagen voor uw afspraak een SMS. De service is gratis.

Een medewerker van CTM en een patient geven elkaar de hand

Eerste afspraak

Als u zich heeft ingeschreven als nieuwe patiënt, krijgt u van ons een brief met een eerste afspraak. Bij de brief zit een gezondheidsvragenlijst, een angstscoreformulier en een formulier wel/geen toestemming voor video-opname. Deze vragenlijsten en formulieren vult u thuis in en neemt u mee naar uw eerste afspraak. Neem ook een identiteitsbewijs en een bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekeraar (zorgpas) mee.

Gezondheidsvragenlijst en angstscoreformulier

Het is belangrijk om te weten hoe uw gezondheid is en of u bepaalde gewoontes heeft of medicijnen gebruikt. Die kunnen namelijk invloed hebben op uw gebit en de behandeling ervan. We willen ook graag weten of u bang bent voor de tandarts. Dan kunnen we hier zoveel mogelijk rekening mee houden.

Formulier wel/geen toestemming voor video-opname

We filmen soms tijdens afspraken. Dit doen we om te kijken hoe de tandarts of mondhygiënist in opleiding praat met een patiënt over de behandeling. Van deze opname kan de coassistent leren. Met het formulier ‘Toestemming voor video-opnames’ geeft u aan of u dit wel of niet wilt.

Vergoeding zorgverzekeraar

U kunt het beste vóór uw eerste afspraak de polis van uw tandartsverzekering lezen. Dan weet u zeker welke kosten vergoed worden en welke niet.

Kennismaken

Tijdens uw eerste afspraak maakt u kennis met het CTM. Een tandarts onderzoekt uw gebit en de rest van uw mond uitgebreid. Daarna bespreken we met u de status van uw gebit, welk behandelplan we in gedachten hebben en wat de kosten daarvan zijn. Als u het hiermee eens bent, plannen we een vervolgafspraak in voor een behandeling of voor een periodieke controle.

Heel af en toe kunnen we iemand niet aannemen als patiënt. Dit komt omdat we werken met een onderwijsprogramma. Soms is iemand niet geschikt voor dit programma. Dit komt bijna niet voor. Als dat wel zo is, vertellen we dit tijdens de eerste afspraak. U hoeft dan niet te betalen voor deze afspraak.

Afmelden vorige tandarts

Wanneer u bij ons patiënt wordt, dan zegt u zelf uw huidige tandarts op. Vraag of die uw patiëntendossier naar het CTM kan sturen. Dat kan per mail [email protected] of per post:

UMCG CTM
t.a.v. de Zorgadministratie
Postbus 196
9700 AD Groningen

Het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM)

Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak maken, afzeggen of verplaatsen? U kunt ons bellen van maandag tot en met donderdag, tussen 8.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag zijn we bereikbaar tussen 8.00 en 12.00 uur.