Ik ben zwanger

Je bent zwanger. Dit is een leuke, maar soms ook een spannende tijd. Voor jou, maar ook voor je partner en andere mensen die dicht bij je staan.

Je kunt bij het Centrum voor Zwangeren terecht voor begeleiding tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts. Je kunt je direct bij ons aanmelden via de Stadspraktijk.

Na je aanmelding bekijken we of je tijdens je zwangerschap begeleid wordt door een verloskundige of dat je begeleiding door het ziekenhuis nodig hebt.

Eerste afspraak

Bij de eerste afspraak bespreken we hoe het met jouw eigen gezondheid is en hoe eerdere zwangerschappen zijn gegaan. Samen met jou beslissen we welke zorg je nodig hebt. Bijvoorbeeld hoe je wilt bevallen en of je pijnstilling wilt. Dit zetten we in een geboortezorgplan. Je krijgt ook een coördinerend zorgverlener. Die is jouw eerste aanspreekpunt als je vragen hebt en houdt de afspraken in het geboortezorgplan in de gaten.

Tijdens de afspraak doen we ook een paar onderzoeken:

 • Bloedonderzoek: alle zwangere vrouwen krijgen in het begin van hun zwangerschap standaard een bloedonderzoek. We onderzoeken het bloed op de bloedgroep en een aantal infectiezieken.
 • Echo: we maken een echo om na te gaan hoeveel weken je zwanger bent en hoe de baby groeit. Meestal doen we dit tussen de 10 en de 13 weken. Dat heet ook wel een termijnecho. Dit kan een inwendige of een uitwendige echo zijn.
 • Tijdens je zwangerschap kom je een paar keer bij ons voor controle. Je hebt dan een afspraak met de arts of verloskundige. Zo houden we jou en de baby goed in de gaten. We vertellen je ook wat je allemaal te wachten staat in deze periode. Je krijgt een afspraak voor de controles.

  Als je onder controle bent bij een verloskundigenpraktijk, ga je misschien ook naar de afdeling Verloskunde. Bijvoorbeeld omdat je verloskundige een onderzoek door de gynaecoloog wil laten doen. Dit kan meestal direct na je bezoek bij de verloskundige.

  Daarna kijken we bij wie je onder controle blijft, de verloskundige of de gynaecoloog.

  Extra controle tijdens de zwangerschap

  Als je uitgebreider onderzoek nodig hebt, dan krijg je een afspraak bij het Dag Obstetrisch Centrum (DOC). Bijvoorbeeld voor extra bloedonderzoek, extra urineonderzoek, een hartfilmpje van de baby (CTG) of een echo. Extra onderzoek doen we meestal als:

  • je een hoge bloeddruk hebt
  • je de baby minder voelt bewegen
  • de baby te klein is voor de duur van de zwangerschap
  • je vliezen gebroken zijn, maar geen weeën hebt

  Je mag altijd iemand meenemen naar het DOC.

  Hoe lang je blijft, hangt af van je klachten en de onderzoeken die je krijgt. Na onderzoeken krijg je de uitslag van de gynaecoloog. Die beslist samen met jou of je naar huis kunt, of dat het beter is dat we je opnemen in het ziekenhuis.

  Telemonitoring tijdens de zwangerschap (CTG@home)

  Soms zijn in de zwangerschap extra CTG controles nodig. Een CTG geeft belangrijke informatie over de conditie van jouw baby. Deze controles kun je soms ook zelf thuis doen. We noemen dit telemonitoring, of CTG@home. Je hoeft dan niet te reizen en blijft in je eigen omgeving. Het is wel belangrijk als je rust nodig hebt dat je dat thuis ook doet. Jouw arts bespreekt of dit voor jou mogelijk is. 

  Wanneer zelf bellen?

  Bel de afdeling direct bij:

  • veel bloedverlies uit de vagina
  • buikpijn. Vooral als dit vaker voorkomt. En zeker als de buik ook hard wordt.
  • verlies van vocht. Dit zou vruchtwater kunen zijn.
  • gevoel dat je je kind minder voelt bewegen als eerst.
  • iedere klacht die je eerst niet had en niet vertrouwt. Zoals koorts, misselijkheid, ernstige hoofdpijn, sterretjes voor de ogen, pijn boven in je buik, het gevoel alsof er een band strak om je buik zit (bandgevoel), pijn tissen de schouderbladen of dikker worden van de enkels.
 • Als je 30 weken zwanger bent, sturen we je een geboortezorgplan toe. Hierin zet je jouw wensen over de bevalling. Deze wensen bespreek je met jouw verloskundige of arts. Zo is voor jou, maar ook voor alle zorgverleners duidelijk wat de bedoeling is. Soms loopt het anders dan je in je geboortezorgplan had beschreven. Omdat je zwangerschap en je bevalling anders gaat dan gepland.

 • Rond de 30ste week van je zwangerschap heb je een afspraak op het verpleegkundige spreekuur. We bespreken samen dan de gang van zaken rond de bevalling. Het gesprek duurt ongeveer een half uur.

  Zet van tevoren alvast wat vragen op papier. Dan vergeet je ze niet te stellen tijdens het spreekuur. We bespreken onder andere:

  • ervaringen van een eventuele eerdere bevalling
  • welke voeding je je baby wilt geven, borst- of kunstvoeding
  • waar je betrouwbare informatie kunt vinden
  • bij welke klachten je moet bellen met het ziekenhuis
  • hoe de opname en bevalling ongeveer verloopt
  • uitleg over het bevallingsplan (geboorteplan)

  Je krijgt dit ook op papier mee naar huis.

  Voor vragen over medicijnen of de keuze tussen een gewone bevalling en een keizersnede, kun je bij je arts of verloskundige terecht. Soms meten we je bloeddruk en luisteren we naar het hartje van de baby.

 • Je kunt je kind voor de geboorte laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen. Dit heet ook wel prenatale screening. Dit kan bijvoorbeeld met een echo of met bloedonderzoek bij de moeder.

 • Soms is het nodig dat je tijdens je zwangerschap opgenomen wordt in het ziekenhuis. Je gaat dan naar het Verloscentrum (L3VA). Op deze afdeling zijn ook de verloskamers.

  Als we denken dat je baby na de bevalling extra zorg nodig heeft, dan gaat je baby misschien naar de Neonatologie. Het komt voor dat daar niet genoeg plek is. Dan verwijzen we je voor de opname naar een ander ziekenhuis.

  Bezoek

  Je partner en eventuele kinderen mogen elke dag langskomen. Ze zijn welkom van 9.00 tot 21.00 uur. In overleg zijn ook andere tijden mogelijk. In noodsituaties kan jouw partner blijven slapen. Tussen 15.00 en 20.00 uur is het bezoektijd voor andere bezoekers. Hou wel de bezoekregels in de gaten.

 • Het is goed om al tijdens de zwangerschap na te denken of je je baby borstvoeding of kunstvoeding wilt geven. Waar je ook voor kiest, het is jouw beslissing.

 • Soms is hulp van medisch maatschappelijk werk goed tijdens jouw zwangerschap. Bijvoorbeeld als:

  • de zwangerschap onverwacht is
  • je geen partner hebt en niet weet hoe je allerlei zaken moet regelen
  • er spanningen in jouw relatie zijn
  • als je hulp wilt bij het regelen van gezinsverzorging of kinderopvang. Bijvoorbeeld al je wordt opgenomen in het ziekenhuis
  • je zorgen hebt over je zwangerschap of de bevalling en hierover wil praten
  • er financiële problemen zijn
  • je problemen met huisvesting hebt en wil overleggen wat je het beste kan doen

  Een afspraak is mogelijk tijdens jouw behandeling en controles bij het Centrum voor Zwangeren. Maar ook als je wordt opgenomen tijdens of na je zwangerschap.

  Je kunt de afspraak met het medische maatschappelijk werk zelf plannen door te bellen naar 06 55 25 67 47. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 17.00 uur. Je kunt ook je arts, verloskundige of verpleegkundige vragen een afspraak voor jou te maken.

 • Jouw zorgverzekeraar vergoed meestal een deel van de kosten voor de controles en de bevalling in het UMCG. Hoeveel dat is, hangt af van polisvoorwaarden van jouw verzekering. Heb je bijvoorbeeld een budgetpolis bij een zorgverzekeraar waarmee het UMCG geen contract heeft? Dan moet je meestal een deel van de kosten zelf betalen. Neem daarom altijd contact op met jouw zorgverzekeraar voordat je een afspraak maakt met het UMCG. Zo weet je zeker dat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.

  Kosten opname baby

  Wordt jouw baby opgenomen in het UMCG? We hebben dan de juiste verzekeringsgegevens nodig om de kosten van de zorg van jouw baby te kunnen declareren. Na de geboorte moet je jouw baby zo snel mogelijk aanmelden bij een zorgverzekeraar. De baby is dan gratis mee verzekerd bij jouw verzekering. Geef de naam van de zorgverzekeraar en het inschrijfnummer binnen 4 weken na de geboortedatum door aan de Patiëntenadministratie van het UMCG. Dit kan met een e-mail naar [email protected].

  Met medische indicatie

  Is het voor jouw gezondheid of die van jouw baby nodig om in het ziekenhuis te bevallen? Dan noemen we dat een medische indicatie. De kosten van jouw opname in het UMCG en de bevalling brengen we dan in rekening bij jouw zorgverzekeraar.

  Zonder medische indicatie

  Heb je geen medische indicatie maar kies je voor poliklinische controles en bevalling door verloskundige of arts van het UMCG? Dan krijg je een rekening van het UMCG. Als je daarna op de kraamafdeling blijft zonder dat daar een medische reden voor is brengen we het zogenaamde ‘Gezonde Moeder/Gezonde Zuigeling’ tarief in rekening.

  Gezonde moeder, opname baby

  Heb je zelf geen medische indicatie meer, maar lig je nog wel op de kraamafdeling omdat jouw baby ziek is? Dan geldt hiervoor de patiëntklasse ‘Gezonde moeder, opname baby’.
  We brengen dan per dag het tarief ‘Gezonde Moeder’ in rekening bij jouw zorgverzekeraar. De verzekeraar vergoedt dit helemaal. Maar brengt je hiervoor wel het eigen risico in rekening.

  Kosten bij overplaatsing naar ander ziekenhuis

  Soms is overplaatsen naar een ander ziekenhuis nodig. Bijvoorbeeld als er voor jouw baby geen plek is of bijzondere zorg nodig heeft. Of wanneer jij speciale zorg nodig hebt. Het overplaatsen gebeurt met een ambulance. Voor het overplaatsen met een ambulance naar een ander ziekenhuis brengt jouw zorgverzekeraar het eigen risico in rekening.

  Lees meer over de kosten van zorg.

Wat moet ik regelen?

Tijdens je zwangerschap heb je veel te regelen. Op de website van de Rijksoverheid staat hiervoor een vragenlijst. Vul deze in. En bekijk of je alles hebt geregeld.

Maak je je zorgen?

Als je tijdens je zwangerschap complicaties krijgt, dan kan dat voor spanning zorgen. Ook kun je je zorgen maken en met vragen zitten. Niet alleen voor jou, maar ook voor je naasten kan het prettig zijn om die zorgen te bespreken met een maatschappelijk werker. Op de zwangerenafdeling kun je daarom ondersteuning en begeleiding krijgen van medisch maatschappelijk werkers. Je kunt hier ook zelf om vragen.

Informatieavond zwangeren

Op 4 juli 2024 is er een voorlichtingsavonden over 'Bevallen in het UMCG'. De bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 20.30 uur. In de wachtkamer van het Centrum voor Zwangeren. Onderwerpen zijn:

 • hoe verloopt de bevalling, wat gebeurt er met je lichaam?
 • wat is de rol van de verloskundige/gynaecoloog tijdens de bevalling
 • uitleg over pijnbestrijding
 • hoe verloopt de eerste week na de bevalling

Je moet je wel even van te voren aanmelden. Dit kan bij de balie of via de website van de Stadspraktijk

We hebben ook een video die je kunt bekijken:

Video bekijken Scannen

Als je na het zien van de film nog vragen hebt, dan kun je die aan je verloskundige of arts stellen.

Informatieavond borstvoeding

Als je weet dat je borstvoeding wilt gaan geven, maar ook als je misschien nog twijfelt, is het goed je te verdiepen in borstvoeding . Daarvoor kan het bezoeken van onze infoavond over borstvoeding prettig zijn.

We bespreken wat je kunt verwachten rondom borstvoeding, hoe werkt het, waar moet je op letten bij het aanleggen, hoe werkt kolven, wat te doen bij pijn of als het nog niet zo lekker loopt. Samen met je partner van harte welkom!

Je moet je wel even aanmelden van tevoren.

Vragen over afspraken of zwangerschap

Heb je vragen over jouw afspraak op de polikliniek

Bellen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur. Telefoon (050) 361 30 80

Heb je niet dringende vragen over jouw gezondheid of zwangerschap?

Dan kun je tijdens het telefonisch spreekuur bellen met de verloskundigen. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 15.00 en 16.00 uur. Telefoon (050) 361 26 76

Voor alle dringende vragen en wanneer de bevalling begint

Dan kun je 7 dagen per week en 24 uur per dag bellen met onze verloskamers. Telefoon (050) 361 80 65