•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Medicatie en afstoting

Print 

Om afstoting te voorkomen, moet u na de transplantatie speciale medicijnen slikken: de immuunsuppressiva. Deze moeten de kans op afstoting zo klein mogelijk maken. Het is daarom van groot belang deze immuunsuppressiva nauwkeurig in te nemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunt u te maken krijgen met afstoting van de donorlong. Er zijn 2 vormen van afstoting: acute en chronische.

Acute afstoting

Ongeveer de helft van de patiënten krijgt na transplantatie te maken met acute afstoting. Deze afstoting gebeurt meestal in de eerste maanden na de transplantatie. Een acute afstoting is goed te behandelen met een hoge dosis prednisolon, die u 3 dagen lang via een infuus krijgt.

Chronische afstoting

Chronische afstoting kan enkele maanden tot meerdere jaren na de transplantatie ontstaan. Hierbij raken de kleinste luchtwegen beschadigd waarbij de longfunctie geleidelijk achteruitgaat. De behandeling bestaat uit het uitbreiden of vervangen van uw huidige afstotingsmedicijnen, in combinatie met antibiotica. Chronische afstoting is niet altijd goed te behandelen. Soms slaat de behandeling aan, maar het komt ook voor dat het afstotingsproces niet te remmen is.

Afstoting herkennen

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunt u te maken krijgen met afstoting of een infectie. Omdat schade aan de donorlong moeilijk herstelt, is belangrijk dat u snel contact op te nemen met het transplantatieteam voor behandeling. Zo kan de schade aan de donorlong beperkt worden. 

Zowel afstoting als een infectie kunnen de volgende klachten geven: kortademigheid, opgeven van slijm, een verminderde longfunctie en temperatuursverhoging. Het is daarom belangrijk de eerste maanden na transplantatie dagelijks uw temperatuur en longfunctie te controleren. Voordat u naar huis gaat, bespreekt de verpleegkundig specialist met u hoe u dit doet en bij welke meetresultaten u contact moet opnemen.

Meer informatie over de medicijnen en de zelfcontroles staat in het 'Longtransplantatie Patiëntenlogboek'.