Longfoto

Een longfoto is een röntgenfoto van de binnenkant van uw longen. Met een longfoto kunnen we afwijkingen in de longen zien en beoordelen. Een longfoto heet ook wel een thoraxfoto.

Een longfoto is vaak het eerste onderzoek bij longklachten. Bijvoorbeeld als we denken dat u een bepaalde aandoening heeft, zoals:

We gebruiken de longfoto ook als controleonderzoek als we u behandelen voor longklachten.

Het onderzoek stap voor stap

  1. U krijgt een afspraakbrief en informatie van ons. Hierin staat hoe u zich op het onderzoek voorbereidt. Meestal hoeft u niet speciaal iets te doen of laten voor een longfoto. Als dat wel zo is, dan staat dat in de brief.

    Als u de afspraak heel snel heeft en we geen brief kunnen sturen, dan bellen we u over het onderzoek.

    Bent u zwanger of denkt u dat u zwanger bent? Laat ons dat voor het onderzoek weten. We maken dan liever geen röntgenfoto’s, vooral niet als u minder dan 15 weken zwanger bent. Röntgenstraling kan namelijk schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Als het toch belangrijk is dat er een röntgenfoto wordt gemaakt, bespreken we dit altijd eerst met u. Bel naar (050) 361 23 05.

  2. U krijgt eerst uitleg over het onderzoek. Daarna kleedt u zich van boven uit en gaat u in de juiste houding voor het röntgenapparaat staan. Onze medewerker helpt u daarbij en stelt het röntgenapparaat in.

    Meestal maken we 2 foto’s, soms is 1 genoeg. Voor de foto moet u diep inademen en uw adem even inhouden. Zo worden de longen goed afgebeeld. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 5 minuten.

  3. U kunt na een longfoto gewoon naar huis. U hoeft niet bepaalde dingen te doen of te laten

  4. U krijgt de uitslag van het onderzoek meestal binnen 5 werkdagen van uw arts. Uw arts belt u voor de uitslag of vertelt u die tijdens een afspraak

Veiligheid van het onderzoek

Een röntgenapparaat werkt met röntgenstraling. Straling kan slecht voor de gezondheid zijn, maar alleen als het heel veel is. Tijdens dit onderzoek gebruiken we heel weinig straling.

Heeft u nog vragen?

U kunt polikliniek Radiologie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.