Transplantaties gecombineerd

Naast de solide orgaantransplantatie zijn ook gecombineerde transplantaties mogelijk. In het UMCG kunnen in principe alle organen in verschillende combinaties worden getransplanteerd.

De meest voorkomende combinatietransplantaties die in het UMCG worden uitgevoerd zijn:

  • lever en nier
  • lever en long
  • lever en dunne darm
  • hart en long
  • nier en pancreas.

Soms wordt een ‘clustertransplantatie’ in het UMCG uitgevoerd. Dit is een gecombineerde transplantatie van lever, dunne darm, pancreas en colon. Er zijn ook combinaties mogelijk van een solide orgaan- en beenmergtransplantatie.

Gecombineerde transplantaties komen niet vaak voor, de aantallen zijn klein en de patiëntengroep is specifiek. De informatie die vanuit de verschillende transplantatieprogramma’s wordt verstrekt aan patiënten is informatie 'op maat'.

De verschillende transplantatieprogramma's zijn georganiseerd binnen het Transplantatiecentrum.