• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Onderzoek chromosomale afwijkingen

Print 

Uit onderzoek kan blijken dat uw kind een chromosoomaandoening heeft. De meeste chromosoomaandoeningen zijn zeldzaam, waardoor er weinig bekend is over de te verwachten lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van uw kind. Hierdoor blijven vele vragen vaak onbeantwoord.

De chromosomenpolikliniek

De chromosomenpolikliniek is bedoeld voor kinderen met een zeldzame chromosoomaandoening. De medewerkers van de chromosomenpolikliniek proberen een antwoord te vinden op die vragen door kennis van de Genetica en de Kindergeneeskunde te bundelen.

 

De klinisch geneticus en kinderarts volgen de ontwikkeling van uw kind en kinderen met dezelfde chromosoomaandoening. Er is daarbij niet alleen aandacht voor groei en ontwikkeling, maar ook voor voedings-, slaap-, gedrags- en allerlei mogelijke medische problemen. De zo opgedane kennis wordt gebruikt om de voorlichting aan u en andere ouders te verbeteren.

Vragen?

Op de chromosomenpolikliniek kunt u onder andere terecht met vragen over:

 • Het ontstaan van de aandoening.
 • Het herhalingsrisico bij een eventuele nieuwe zwangerschap.
 • De te verwachten ontwikkeling en groei.
 • De te verwachten bijkomende medische problemen.
 • Adviezen voor aanvullend onderzoek.
 • Begeleidingsmogelijkheden én
 • Behandelmogelijkheden.

Het bezoek aan de chromosomenpolikliniek komt niet in de plaats van de gewone medisch zorg en controle. Die blijft in handen van de eigen kinderarts en van eventueel andere betrokken specialisten. Wel kunnen de medewerkers van de chromosomenpolikliniek u, uw kind en de behandelend arts(en) hierbij adviseren.

Afspraak maken

Uw huisarts, kinderarts of klinisch geneticus kan uw kind schriftelijk of per e-mail verwijzen. U ontvangt vervolgens een afspraakbrief thuis.
Na het eerste bezoek aan de polikliniek vinden elke twee tot drie jaar vervolgbezoeken plaats.

Vragen

Als u vragen heeft over de chromosomenpolikliniek kunt u contact opnemen: zie Contactknop

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram