Zwezerikkanker: na de behandeling

Na een behandeling voor kanker hebben mensen vaak nog zorg nodig. Om verder te herstellen, klachten te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Ook als u niet meer beter wordt.

U heeft na uw behandeling vaak nog afspraken in het UMCG. Ook werken we nauw samen met huisartsen, andere ziekenhuizen en zorgverleners in de regio. Zodat we u na uw behandeling samen de beste zorg kunnen geven.

Controle

Als u bent geopereerd, heeft u ongeveer 2 weken na de operatie een afspraak voor voor controle. We bespreken dan het resultaat van de operatie met u en of verdere behandeling nodig is. Na uw behandeling(en) maakt u afspraken over controles. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.

Na chemo- en/of radiotherapie blijft u onder controle bij de longarts. In het begin heeft u 1 keer in de 3 maanden een afspraak. We maken dan bij elke afspraak een foto of scan. Als het nodig is, onderzoeken we ook uw bloed. Hoe langer de ziekte wegblijft, hoe minder vaak u voor controle komt.

Revalidatie

Mensen die behandeld zijn voor kanker hebben vaak een lange periode nodig om te herstellen. Revalidatie kan onderdeel zijn van uw behandeling. Bijvoorbeeld om uw conditie te verbeteren als u zich tijdens of na de behandeling niet fit en/of moe voelt. Revalidatie helpt deze klachten te verminderen of te voorkomen. Ook als u niet meer beter wordt, kan revalidatie helpen.

U kunt revalideren bij een zorgverlener bij u in de buurt of bij het UMCG Centrum voor Revalidatie. Wat voor u het beste is, hangt af van uw situatie. Als u één specifieke klacht heeft, kunnen we u verwijzen naar een passende zorgverlener bij u in de buurt, bijvoorbeeld naar een oncologiefysiotherapeut.

De revalidatiebehandeling in het UMCG is geschikt als u op meerdere gebieden problemen heeft. Of als u klachten heeft die met elkaar te maken hebben, zoals conditieverlies, angst of sombere gedachten, gewichtsverlies of -toename, of moeite om weer aan het werk te gaan.

Dag en nacht bereikbaar

Ook na uw behandeling kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij ons terecht. U krijgt een telefoonnummer dat u dag en nacht mag bellen. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt, ineens benauwd bent of als u veel pijn heeft.

Als u niet meer beter kunt worden

Als de kanker niet meer te genezen is, kunt u zogenaamde palliatieve zorg krijgen. Dit is zorg die uw klachten vermindert, en zo de kwaliteit van uw leven verbetert. Onze collega's van het Pijncentrum kunnen u helpen bij het bestrijden van pijn.

Omgaan met emoties

Als u kanker heeft of heeft gehad, kan er veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt u veel te verwerken. Angst, onzekerheid, woede en verdriet zijn emoties die daarbij kunnen horen. De ziekte kan ook vragen oproepen als: 'waarom ik, wat gebeurt er met mijn partner, mijn kinderen, hoe moet ik verder?'

Praten met een maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijk verzorger kan u helpen om te gaan met uw vragen en emoties. U kunt contact opnemen met een van de psychosociale medewerkers van het UMCG als u bijvoorbeeld moeite heeft met:

  • het verwerken en accepteren van uw ziekte
  • problemen in de relatie met uw partner, kinderen en/of familie
  • het aanpassen aan de nieuwe (sociale) situatie
  • het maken van keuzes rondom uw behandeling
  • de communicatie met de zorgverleners in het ziekenhuis
  • problemen bij studie, werk of uitkering
  • het omgaan met verlies en rouw
  • vragen met betrekking tot spiritualiteit en geloof
  • met seksualiteit of uw zelfbeeld

Ook uw partner of andere familieleden kunnen deze medewerkers benaderen met een hulpvraag.

Zorg voor balans in je dagelijks leven

De keuzes die je maakt in je dagelijks leven hebben invloed op je gezondheid en je gevoel van welbevinden. Als je gezond bent maar ook als je ziek bent of aan het herstellen bent. Bekijk wat je zelf kunt doen op het gebied van leefstijl. Of ga eens langs bij onze leefstijladviseurs. Zij denken graag met je mee.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt ook een e-mailbericht sturen.