Somatisch-symptoomstoornis: behandeling

De behandeling van een somatisch-symptoomstoornis begint met een behandelplan. In het behandelplan staat wat het doel is van de behandeling en hoe we daar samen met u naartoe werken. We houden rekening met eerdere behandelingen die u gehad heeft. U krijgt een behandeling op maat.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor afspraakbrieven en uitgebreide informatie. We bespreken samen met u welke behandeling het best bij u past. 

Het is goed om 1 of meer belangrijke personen uit uw omgeving mee te nemen, bijvoorbeeld een familielid, partner of persoonlijk begeleider. Zij hebben vaak behoefte aan steun en uitleg en kunnen meer informatie geven.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen voor een somatisch-symtoomstoornis. Uw behandelplan bestaat uit één of meerdere van deze behandelingen:

 • U heeft regelmatig gesprekken met uw behandelaren. Deze gesprekken helpen u om in het dagelijks leven om te gaan met uw somatisch-symptoomstoornis.


 • Lichaamsgericht mentaliseren (L-MBT) is een ander woord voor ‘leren stil staan bij je lichaam en je geest’. U leert u uw eigen lichaamssignalen zoals spanning in de spieren of vermoeidheid in het hoofd waar te nemen en ze te verbinden aan innerlijke ervaringen zoals emoties, gedachten, herinneringen of neigingen. Lichaamssignalen en innerlijke ervaringen gaan namelijk heel vaak samen. Juist bij patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten is het belangrijk om te leren aanvoelen dat lichaamssignalen en innerlijke ervaringen een geheel vormen.

  L-MBT is vooral voor patiënten met lichamelijke klachten die nog weinig zicht hebben op welke emoties, gedachten of neigingen horen bij hun lichamelijke klachten.

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een therapie die patiënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met klachten en andere obstakels die ze tegenkomen (Acceptance). Daardoor kunnen ze aandacht besteden aan de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). Het doel van ACT is niet het verminderen van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen.

  ACT is geschikt voor patiënten met chronische lichamelijke klachten zoals pijn en/of vermoeidheid. , die merken vast te zitten in een strijd tegen of een worsteling met deze klachten. ACT kan onderdeel zijn van een individuele behandeling of een groepsbehandeling. De ACT groepsmodule start 2 keer per jaar en bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten/dagdelen: een combinatie van gesprekstherapie en psychomotore therapie.

 • Medicijnen kunnen helpen om uw psychische klachten te verminderen. Samen met uw behandelaar bespreekt u de mogelijkheden.


 • Met cognitieve gedragstherapie leert u anders te kijken naar uw klachten en negatieve gedachten. Hierdoor verandert uw gedrag.


 • Psychomotorische therapie bestaat uit bewegingsvormen, zoals sport, spel en ontspanningsoefeningen. Door lichamelijke oefeningen te doen leert u anders om te gaan met uw klachten, waardoor u er minder last van heeft.


 • Bij beeldende therapie  gaat u aan de slag met creatieve materialen zoals papier, hout en verf. U kunt deze behandeling krijgen wanneer u het moeilijk vindt om over uw problemen te praten.


 • Arbeidstherapie/trajectbegeleiding (ATB) helpt bij het kiezen, krijgen of behouden van werk, studie of ander dagbesteding. 


Behandelteam

Vanaf het begin zijn alle behandelaars die gespecialiseerd zijn in somatisch-symptoomstoornis, betrokken bij uw behandeling. Samen komen zij tot de juiste diagnose en behandelplan. Altijd in overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint, krijgt u altijd een gesprek. We vertellen welke mogelijkheden er zijn en dat we samen beslissen over de mogelijkheden. We bespreken de voor- en nadelen van een behandeling. Ook bekijken we met u wat dit voor u betekent. Samen komen we dan tot een beslissing, dit noemen we 'samen beslissen'. 

Video bekijken Scannen
 • Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij u in de buurt. Ook als de zorg die u nodig heeft, ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Door steeds meer samen te doen, gaan we slimmer om met de zorg in de regio en krijgt u de zorg die u nodig heeft. Lees meer over regionale samenwerking in de psychiatrie.

 • Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

  Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.


Na de behandeling

Het doel van de behandeling is dat u uw leven weer op kunt bouwen en dat de lichamelijke klachten minder bepalend zijn. Aan het einde van de behandeling voor de somatisch-symtoomstoornis bekijken we of verdere begeleiding nodig is en wie deze het beste kan geven.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Soma en Psyche van het UCP bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.