Somatisch-symptoomstoornis: over de ziekte

Iemand met een somatische symptoomstoornis heeft last van lichamelijke klachten waarvoor geen lichamelijke of medische oorzaak wordt gevonden. Soms is er wel een medische oorzaak, maar is er geen verklaring voor de ernst van de klachten. Vaak lijken er ook psychische factoren zoals stress of angst mee te spelen.

De klachten zijn er wel, maar een dokter vindt vaak niks lichamelijks. Mensen met een somatische symptoomstoornis voelen zich daardoor vaak niet serieus genomen. Dit kan de klachten verergeren.

We weten dat psychische of emotionele problemen kunnen zorgen voor lichamelijke klachten. Stress speelt daarin vaak een rol. Als iemand te lang onder te grote druk staat, dan kan dat voor allerlei klachten zorgen. Een medische behandeling helpt dan onvoldoende. Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan mogelijke psychische oorzaken. 

Verschillende vormen

Er zijn verschillende vormen van een somatische symptoomstoornis:

  • Solk: iemand heeft Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke klachten (SOLK) als iemand klachten heeft die langer dan een paar weken duren en er geen medische verklaring voor is
  • hypochondrie: Iemand met hypochondrie is bang om een ernstige ziekte te hebben of krijgen. Maar onderzoek door de dokter geeft keer op keer aan, dat dit niet zo is. 
  • Bij een conversiestoornis heeft iemand problemen met zien, horen, praten en/of bewegen. De klachten doen denken aan een neurologische aandoening zoals een beroerte of epilepsie. Maar bij medisch onderzoek vinden we geen lichamelijke oorzaken hiervoor. 

Verwijzen

Voor de behandeling kunt u terecht bij het Universitair Centrum Psychiatrie. Voor behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Soma en Psyche bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.