Mondkanker: behandeling

Als blijkt dat u mondkanker heeft, dan brengt dat veel vragen en onzekerheid met zich mee. Het heeft invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen.

Om u de best mogelijke zorg te geven, maken we samen met u een plan voor uw behandeling. Hoe zo'n behandelplan eruitziet, hangt af van uw situatie. Het behandelteam kijkt bijvoorbeeld naar de plaats, de grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor afspraakbrieven en uitgebreide informatie.

Doel van de behandeling

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of we behandelen om uw leven te verlengen, als dat kan.

Mogelijke behandeling

Er zijn verschillende mogelijkheden om mondkanker te behandelen. Welke behandeling geschikt is, hangt af van het soort kanker en of er uitzaaiingen zijn. Uw behandelplan kan bestaan uit 1 of meer van deze behandelingen:

 • Een operatie is vaak de eerste stap bij de behandeling van mondkanker. Welke operatie dit is, hangt onder andere af van de grootte en de plaats van de tumor.

  Een kleine tumor in de mondholte kunnen we vaak goed weghalen met een eenvoudige operatie. Als de tumor groter is en/of is doorgegroeid in de onderkaak, krijgt u waarschijnlijk een commando-operatie. En als de tumor groter is en/of is doorgegroeid in de bovenkaak, krijgt u waarschijnlijk een maxillectomie.

  Vaak doen we tegelijk met de operatie een reconstructie. De arts gebruikt dan een stuk huid, spier of bot om de wond dicht te maken. Tijdens een operatie kunnen we ook halslymfeklieren weghalen.

 • Als de tumor te groot is om te opereren, kunnen we bestralen. Dit doen we ook als een operatie veel gevolgen voor u heeft, bijvoorbeeld als we een groot deel van de tong moeten weghalen. Deze behandeling is bedoeld om u te genezen.

  Ook bestralen we vaak nog na een operatie om de kans dat de kanker terugkomt te verkleinen. Bijvoorbeeld als we de tumor niet helemaal weg hebben gekregen omdat die met 'sprieten' groeit. Of als er uitzaaiingen in de halslymfeklieren zitten. Deze behandeling is bedoeld om u te genezen

  Bestraling van de mond kan andere organen in het hoofd of de hals beschadigen. Soms geeft bestraling met protonen hierbij minder schade.

  Bestraling kan soms ook klachten verlichten of de ziekte remmen als iemand niet meer beter wordt. Bijvoorbeeld omdat de tumor te uitgebreid is. Of omdat er uitzaaiingen zijn in de rest van het lichaam.

  Bestraling samen met chemotherapie is ook mogelijk. Dit noemen we chemoradiatie.

 • Heel soms geven we alleen chemotherapie bij mondkanker. Dit om klachten te verlichten of de ziekte te remmen als genezen niet meer kan. Bijvoorbeeld omdat de tumor te uitgebreid is of omdat er uitzaaiingen zijn in de rest van het lichaam.

Behandelteam

Alle in mondkanker gespecialiseerde zorgverleners zijn vanaf het begin bij uw behandeling betrokken. Samen komen zij tot de juiste diagnose en een behandelplan op maat. Altijd in nauw overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint, krijgt u altijd een gesprek. We vertellen welke mogelijkheden er zijn en dat we samen beslissen over de mogelijkheden. We bespreken de voor- en nadelen van een behandeling. Ook bekijken we met u wat dit voor u betekent. Samen komen we dan tot een beslissing, dit noemen we 'samen beslissen'. 

Video bekijken Scannen
 • Kanker hebben zorgt vaak voor allerlei emoties. Spanning, zorgen, boosheid, onmacht en verdriet kunnen uw geestelijke veerkracht verminderen. Een maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of psycholoog kan u begeleiden bij het omgaan met deze emoties. Wij kunnen u helpen de juiste hulp te vinden.

 • Hoofd-halskanker komt weinig voor en de behandeling ervan is complex. In Nederland is afgesproken dat 8 gespecialiseerde centra alle hoofd-halskankerpatiënten behandelen. Om ervoor te zorgen dat elke patiënt zo goed maar ook zo snel mogelijk behandeld kan worden, werken deze centra samen met zogenaamde ‘preferred partners’.

  Het UMCG is 1 van deze centra met het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) als preferred partner. Alle patiënten met hoofd-halskanker in Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel worden verwezen naar het UMCG of het MCL.

Video bekijken Scannen

Betere uitkomsten

Behandelingen slaan beter aan en patiënten herstellen sneller als iemand zo fit mogelijk is. We kijken daarom voor en tijdens de behandeling naar uw leefstijl, en helpen u waar nodig.

‘Als je stopt met roken en/of drinken, slaat je behandelingen beter aan, heb je minder complicaties en herstel je sneller. We helpen je er graag bij.‘
Profielfoto van R. Dopheide
Verpleegkundig specialist Rachel Dopheide

Heeft u nog vragen?

U kunt het secretariaat hoofd-halsoncologie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen.