Hartritme- en geleidingsstoornissen: behandeling

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij hartritme- en geleidingsstoornissen.

Welke behandeling u krijgt, hang af van uw situatie. Mogelijke behandelingen zijn:

  • Dit zijn vaak bloedverdunners, plaatjesremmers en hartritme- en prikkelverlagende medicijnen.

  • In bepaalde gevallen wordt onder narcose een elektrische schok toegediend om het normale hartritme te herstellen. Dit heet elektrische cardioversie

  • Met een katheter kan de arts een stukje hartweefsel wegbranden of bevriezen op de plek waar de ritmestoornis wordt veroorzaakt. Een ablatie doen we meestal tijdens een elektrofysiologisch onderzoek.

  • Met deze openhartoperatie maakt de chirurg een aantal ondiepe sneden in het hartweefsel van de boezem van het hart. Daardoor wordt de elektrische prikkel langs de boezemwanden weer in goede banen geleid. Tegenwoordig wordt ook wel gekozen voor een Maze-ablatie, als dat mogelijk is.

  • Een pacemaker en een ICD zijn apparaatjes die in het lichaam worden geïmplanteerd en die het hartritme kunnen beïnvloeden.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Hart en Vaten bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.