Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Over Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) richt zich op de behandeling van afwijkingen aan mond, kaak en aangezicht. Dit kunnen ontstekingen in de kaak zijn, uitgaande van een gebitselement tot uitgebreide letselschade van de kaken en het aangezicht.

Organisatie

Het specialisme MKA is de kern van de afdeling. Alle patiënten worden voor consult op de polikliniek gezien. Als dit nodig is, worden patiënten verder onderzocht en behandeld bij een ander onderdeel van de afdeling, zoals oncologie of traumachirurgie. De verschillende onderdelen werken vaak nauw samen met andere specialismen. Zo wordt binnen de Hoofd- Hals-oncologie samengewerkt met Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Radiotherapie, Plastische Chirurgie en Interne Geneeskunde.

Werkterrein Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie

Het werkterrein van een kaakchirurg bevindt zich op het raakvlak van de tandheelkunde en de geneeskunde. Een kaakchirurg heeft eerst de opleiding tot basisarts en tandarts gevolgd, en zich daarna gespecialiseerd tot kaakchirurg. De kaakchirurg werkt nauw samen met tandartsen en orthodontisten.

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

De afdeling heeft een uniek centrum: het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT). Dit centrum biedt bijzondere tandheelkundige en prothetische zorg aan bepaalde groepen patiënten, bijvoorbeeld gehandicapten. Ook patiënten die een kunstoog krijgen of hebben, kunnen hier terecht. De zorg die het CBT biedt, is bijzonder vanwege de moeilijkheidsgraad van de behandelingen of de buitgewone omstandigheden waaronder deze worden uitgevoerd. Voor een behandeling bij het CBT is een verwijsbrief van een tandarts, huisarts, psycholoog of behandelend specialist nodig.

Centrum voor Orale Implantologie

Het Centrum voor Orale Implantologie is een samenwerking tussen de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) en het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMCG. In het Centrum voor Orale Implantologie werken gespecialiseerde tandartsen, implantologen (kaakchirurg, tandarts), tandtechnici en mondhygiënisten samen om tot een optimaal resultaat te komen. U kunt bij het centrum terecht met een verwijzing van uw tandarts.

Schisisteam

De afdeling MKA maakt ook onderdeel uit van het Schisisteam UMCG. De kaakchirurg verricht onder andere bottransplantaties, chirurgische kaakcorrecties en implantologie bij kinderen en volwassen met schisis. Andere aangeboren afwijkingen met verschijnselen in het gelaat, waaronder zeldzame syndromen, worden ook door de kaakchirurg in teamverband behandeld.

Topreferent / topklinisch

Het UMCG is een universitair medisch centrum. Specialistische zorg voor patiënten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/of moeilijk te behandelen aandoeningen hebben, behoort tot de kerntaken van het UMCG. De kaakchirurgen van het UMCG beschikken over zeer specialistische kennis op de volgende gebieden: oral medicine en aandoeningen van speekselklieren, aandoeningen van het kaakgewricht en chronische aangezichtspijn, aangezichtstraumachirurgie (letselschade), oncologie, orthognatische chirurgie (vooruitstekende kin of jukbeenderen) en implantologie. Voor onderzoek en behandeling binnen deze aandachtsgebieden worden patiënten doorverwezen naar het UMCG.