Verwijsinformatie Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Verwijsinformatie voor patiënten met mondziekten, kaak- en aangezichtsproblemen en kaakchirurgie.

Wie kan verwijzen?

Tandarts, huisarts, specialist

Bekijk de wachttijden

 • Regulier

  De patiënt kan zelf een afspraak op de polikliniek MKA maken en de verwijsbrief van de verwijzer (tandarts, huisarts, specialist) meenemen bij het consult of deze door de verwijzer laten opsturen.

  Het is ook mogelijk dat de verwijzer (tandarts, huisarts, specialist) een e-mail of brief stuurt. Patiënt krijgt daarna uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

  Semi-spoed

  Verwijzer stuurt e-mail of meldt telefonisch aan via (050) 361 48 56. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt gebeld.

  Spoed

  Telefonisch (050) 361 48 56 (ma - vrij 8.00 - 16.30 uur)
  Spoeddienst MKA-chirurgie via (050) 361 61 61, (avond, nacht en weekend)

  Gemiddelde toegangstijd algemene polikliniek bij:

  • Reguliere verwijzing: 2 - 3 weken
  • Semi-spoed: 1 werkdag
  • Spoed: dezelfde dag

  Algemeen

  • Overleg over nieuwe patiënten: u wordt, afhankelijk van uw vraag, doorverbonden met een van de dienstdoende artsen.
  • Bij twijfel over de verwijsindicatie graag vooraf telefonisch overleg.
  • Gemiddelde wachttijden tot het eerste consult zijn afhankelijk van verwijsindicatie en kunnen variëren van een dag tot enkele maanden t.b.v. de speciële spreekuren.

  De meeste patiënten die worden verwezen hebben vaak eerst een afspraak op het algemene spreekuur op de Polikliniek Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie (MKA). Daarna vindt eventueel nadere diagnostiek en behandeling plaats bij een van de deelspecialismen van de afdeling. Hiervoor zijn zogenaamde speciële spreekuren. Als u het nodig acht dat een patiënt direct op een specieel spreekuur wordt gezien, dan kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen. Voor veel dentoalveolaire ingrepen kan direct een behandelafspraak worden gemaakt op de poliklinische behandelkamers.

  Patiënten die verwezen zijn, krijgen na het consult of de behandeling een informatiefolder mee. U kunt de patiënt alvast attenderen op de beschikbare informatie op de UMCG-site. 

 • Postadres:

  Polikliniek MKA-chirurgie
  HPC BB70
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Bezoekadres: Poortweg 2

  E-mail: [email protected]

  Telefoonnummer voor patiënt:
  Algemeen (050) 361 25 61, ma - vrij 8.00 - 16.30 uur
  Oncologie (050) 361 38 09, ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor verwijzer:
  Algemeen (050) 361 48 56, ma - vrij 8.00 - 16.30 uur
  Oncologie (050) 361 38 09, ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor wijzigen afspraak:
  Algemeen (050) 361 48 56, ma - vrij 8.00 - 16.30 uur
  Oncologie (050) 361 38 09, ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg:
  Algemeen (050) 361 48 56, ma - vrij 8.00 - 16.30 uur
  Oncologie (050) 361 38 09, ma - vrij 8.00 - 16.30 uur
  Spoeddienst MKA-chirurgie via (050) 361 61 61, avond, nacht, weekend

 • Afdelingshoofd

  Prof. dr. F.K.L. Spijkervet

  Hoofd polikliniek

  Dr. B. van Minnen

  Bekijk het team