Wachttijden - Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Door het coronavirus zijn veel afspraken voor de polikliniek en opnames uitgesteld. We zijn de achterstand aan het inlopen maar kunnen niet overal zeggen hoe snel het gaat. Daardoor kunnen we nog niet alle wachttijden melden. Waar dit nog niet lukt zetten we in de tabel 'niet bekend'.

Wacht- en toegangstijd in weken

 
  1e bezoek polikliniek Dagbehandeling Opname
Algemeen 15

10

(nieuwe patiënten worden
beperkt aangenomen)

9
Poliklinische verrichtingen (bv. verstandskies, wortelpuntbehandeling) 24    
Kaakgewrichtsklachten 18   28
Osteotomie (bv. operatieve kaakcorrectie, plaatsen botankers) 6 14 50
Implantologie 8   44
Schisis 1   36
Oncologie 1   <4
Bijzondere tandheelkunde algemeen 16 16 20
Bijzondere tandheelkunde gehandicaptenzorg 12 16 20
Laatst gewijzigd op