Wachttijden - Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Door het coronavirus zijn veel afspraken voor de polikliniek en opnames uitgesteld. We zijn de achterstand aan het inlopen maar kunnen niet overal zeggen hoe snel het gaat. Daardoor kunnen we nog niet alle wachttijden melden. Waar dit nog niet lukt zetten we in de tabel 'niet bekend'.

Wacht- en toegangstijd in dagen

 
  1e bezoek polikliniek Operatie (narcose) in dagbehandeling Operatie (narcose) met opname
Algemeen 98

70

(nieuwe patiënten worden
beperkt aangenomen)

56
Poliklinische verrichtingen (bv. verstandskies, wortelpuntbehandeling) 119    
Kaakgewrichtsklachten 112   147
Osteotomie (bv. operatieve kaakcorrectie, plaatsen botankers) 56 98 350
Implantologie 70   252
Schisis 7   252
Oncologie 7   <28
Bijzondere tandheelkunde algemeen 98 112 140
Bijzondere tandheelkunde gehandicaptenzorg 56 112 140
Laatst gewijzigd op