Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Wetenschappelijk onderzoek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Het wetenschappelijk onderzoek wat we als afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) doen, richt zich op afwijkingen in het hoofd-halsgebied. Zo werken we continu aan nog betere behandelingen voor onze patiënten.

Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling MKA richt zich op afwijkingen in het hoofd-halsgebied. Hierbij gaat het om verbetering van onderzoeksmethoden en ontwikkeling en evaluatie van nieuwe behandelmethoden. Het onderzoeksprogramma van de afdeling MKA van het UMCG is een van de grootste onderzoeksprogramma’s binnen tandheelkundig Nederland.

het MKA onderzoek heeft een patiëntgebonden karakter, een groot deel van het patiëntgebonden onderzoek heeft een klinisch doelmatigheidskarakter.

Het onderzoek is gericht op:

  • het optimaliseren van de diagnostiek van afwijkingen in het hoofd-halsgebied
  • het ontwikkelen van methoden die de kans op het ontstaan van deze afwijkingen, c.q. ongewenste gevolgen en morbiditeit van behandeling daarvan, beperken
  • het evalueren van de “outcome” van (nieuwe) behandelmodaliteiten voor deze afwijkingen.

Ons wetenschappelijk onderzoek doen we binnen verschillende programma's:

Kolff

Binnen dit instituut kunnen de volgende hoofdlijnen worden onderscheiden:

  • kaakchirurgische toepassingen van biomaterialen
  • kaakchirurgische toepassingen van bioresorbeerbare materialen

Lees meer informatie over Kolff (Engels)

Cancer research center

Binnen de hoofd-hals oncologie doen we onderzoek naar premaligne afwijkingen en vroegdiagnostiek en de lange-termijneffecten van oncologische behandelingen. 

Lees meer informatie over ons onderzoek binnen het Cancer research center (Engels)

TRIGR

Binnen TRIGR doen we onderzoek naar ​autoimmuniteit en ​ontsteking en pijn. 

Lees meer informatie over het onderzoeksprogramma TRIGR (Engels)

SHARE

Binnen SHARE doen we onderzoek naar: 

  • minimaal-invasieve behandeling van kaakgewrichtsaandoeningen
  • lange-termijneffecten en neveneffecten van behandelingen van het obstructief slaap-apnoe-hypopnoe syndroom (OSAS)

Lees meer informatie over het onderzoeksprogramma SHARE (Engels)