Aanleg oefenterrein van start

Het Centrum van Revalidatie is gestart met het aanleggen van een oefenterrein voor patiënten van locatie Beatrixoord. Het terrein wordt een oefenparcours waar patiënten veilig en onder begeleiding hun loopvaardigheid of rijvaardigheid met een rolstoel, scootmobiel of handbike kunnen trainen.

Veilig en onder begeleiding zelfvertrouwen vergroten

Revalideren na een ongeluk of ziekte betekent vaak ook leren omgaan met een nieuwe situatie. Voor rolstoelgebruikers of patiënten met een beenprothese of halfzijdige verlamming zijn dagelijkse gewoontes nu een uitdaging. Het vergroten van zelfvertrouwen in het nieuwe bewegen is voor de patiënt belangrijk. Met het oefenterrein bieden wij de patiënt een veilige omgeving om onder begeleiding deze nieuwe vaardigheden te trainen en eigen te maken.

Verschillende ondergronden en praktijksituaties

Op het terrein worden paden aangelegd met verschillende ondergronden, zoals keien, grind en (ongelijke) tegels. Ook worden er uitdagende praktijksituaties nagebootst, waaronder tramrails en een wildrooster met klaphek. De patiënt kan hierdoor ervaring opdoen en met vertrouwen weer deelnemen aan dagelijkse situaties, zoals het verkeer.

Een gezamenlijk project

Het oefenterrein is opgezet door fysiotherapeuten en ergotherapeuten van het Centrum voor Revalidatie in samenwerking met het hoofd Technische Dienst en een hovenier. Gezamenlijk is invulling gegeven aan het terrein met oog voor gebruiksvriendelijkheid, diversiteit en veiligheid. Het oefenterrein is gefinancierd door stichting Beatrixoord Noord Nederland.