Nieuwe verpleegafdeling neurorevalidatie moet zorgen voor optimale revalidatieomgeving

De komende jaren gaat het UMCG Centrum voor Revalidatie verbouwen. Op locatie Beatrixoord in Haren vernieuwen we drie verpleegafdelingen en komt er een nieuw restaurant voor medewerkers en patiënten. De eerste stap in de verbouwing is de nieuwbouw van een verpleegafdeling voor neurorevalidatie patiënten. Uitgangspunt voor deze nieuwe afdeling is een omgeving creëren waarin patiënten met hersenletsel (NAH) geprikkeld worden om te leren, maar niet overprikkeld raken.

Revalideren leren stimuleren

De visie 'revaliderend leren' vormt de basis voor de inrichting van de nieuwe verpleegafdeling. We willen de NAH-patiënten op de verpleegafdeling stimuleren om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Dit doen we door zoveel mogelijk de werkelijke thuissituatie na te bootsen. We richten de afdeling zo in dat het een omgeving is waar een thuisroutine mogelijk is. De afdeling krijgt daarom een huiselijke sfeer. De huiskamer krijgt daarbij een belangrijke functie.

Het effect van kleur, geur, licht en geluid

De afdeling moet bijdragen aan fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van patiënten, bezoekers en onze medewerkers. Patiënten met hersenletsel zijn extra gevoelig voor kleur, geur, licht en geluid.  Vwo6 scholieren van de Montessori Lyceum in Groningen doen daarom voor ons onderzoek naar deze vier elementen. Ze brengen advies uit over hoe we deze elementen zo kunnen inzetten dat patiënten zich aangenaam voelen én gestimuleerd worden tot leren.

Toekomstbestendige patiëntenkamers

We gaan uit van een capaciteit van 30 bedden op de afdeling. Dit aantal hebben we gebaseerd op verwachte patiënten aantallen in de toekomst. Bij de indeling van de kamers houden we rekening met de toename van complexiteit van de zorg, gedragsregulatie en de hogere infectiedruk. Een aantal kamers maken we geschikt als sluiskamer voor isolatieverpleging.

Er komen een- en tweepersoonskamers. Dit zorgt voor privacy voor onze patiënten en een prikkelarme omgeving om te kunnen rusten. Doordat de patiënten een eigen plek hebben bevordert dit de eigen regie en het gevoel van privacy. Patiënten willen namelijk graag zichtbaar zijn voor personeel voor een veilig gevoel, maar hebben ook de behoefte om even alleen te kunnen zijn in een prikkelarme omgeving. Om het karakter van samen leren te behouden, krijgt de huiskamer een belangrijke rol op de verpleegafdeling.

Meer ruimte voor interdisciplinaire samenwerking

Ook het interdisciplinaire karakter van het revaliderend leren willen we nog meer zichtbaar maken. Op de nieuwe afdeling komt er ruimte voor samenwerking tussen behandelaars en verpleegkundigen bij de behandeling van de patiënten. De therapie vindt namelijk zoveel mogelijk plaats op de afdeling, de plek waar patiënten ook onder begeleiding van de verpleging werken aan zelfzorg en andere huishoudelijke activiteiten.

Planning

De bouw van de nieuwe verpleegafdeling voor neurorevalidatie start in het voorjaar van 2022. In januari 2023 is de afdeling klaar voor gebruik.