​Hogere kwaliteit van leven na nieuwe revalidatiebehandeling traumatisch hersenletsel

Neuropsycholoog Marjon Westerhof-Evers zorgt met haar promotieonderzoek voor een doorbraak in de behandeling van traumatisch hersenletsel. Voor het eerst worden stoornissen in de sociale cognitie effectief behandeld. Dit kan het leven voor mensen met hersenletsel wereldwijd positief veranderen.
De FreeMarker-syntaxis is ongeldig.

Java method "nl.umcg.content.service.UmcgContentLocalServiceImpl.getExpandoValueFromFileEntry(String, long)" threw an exception when invoked on nl.umcg.content.service.UmcgContentLocalServiceImpl object "nl.umcg.content.service.UmcgContentLocalServiceImpl@5a943070"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
- Failed at: #assign bijschrift = (umcgContentServ... [in template "com.liferay.portal.template.freemarker_6.0.26_CLASS_LOADER_CONTEXT_FTL_umcg.ftl" in macro "inline_image" at line 125, column 25]
- Reached through: @umcg_library.inline_image file_id=fi... [in template "template_id" at line 31, column 11]
----

Hersenletsel kan ontstaan als het brein heen en weer geschud wordt in de schedel, zoals bij een harde val op het hoofd of bij een auto-ongeluk. Na middelzwaar tot ernstig traumatisch hersenletsel kunnen stoornissen ontstaan in de sociale cognitie. Patiënten hebben dan moeite om emoties van anderen af te lezen, sociale situaties te interpreteren en het eigen gedrag hierop af te stemmen. Dit is te merken aan egocentrisch, ontremd, sociaal onaangepast of juist emotioneel vervlakt gedrag. 

Problem​​en tijdig signaleren

Het onderzoek richtte zich op het meten en behandelen van deze problemen. In een van de studies bleek dat patiënten met stoornissen in de sociale cognitie en gedragsproblemen meer moeite hebben om op het werk te re-integreren en hun relaties te (onder)houden. Dat is belangrijk, want door deze problemen tijdig te signaleren kan met revalidatiebehandeling een dergelijke negatieve uitkomst mogelijk voorkomen worden.

Effectieve nieuwe behandeling

De nieuwe behandeling die Westerhof-Evers onder leiding van prof. dr. Spikman ontwikkelde, werd getest binnen het UMCG Centrum voor Revalidatie. Deze behandeling bleek effectief. Patiënten met middelzwaar tot ernstig traumatisch hersenletsel verbeterden in de emotieherkenning, konden zich beter inleven in anderen en toonden meer empathie. Bovendien verbeterden zij hun maatschappelijke participatie, kwaliteit van leven en de kwaliteit van hun relatie. “Een groot deel van de patiënten is jong en staat middenin het werkende leven. De bevindingen zijn dus niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook maatschappelijk gezien erg relevant.”, aldus Westerhof-Evers.

Het UMCG Centrum voor Revalidatie verzorgt ook regelmatig scholing op dit gebied. ​