Gezonde leefstijl en revalidatie in de toekomst hand in hand

Het UMCG Centrum voor Revalidatie wil het onderwerp 'gezonde leefstijl' sterker neerzetten in de revalidatie. Hiervoor hebben we een project gestart met als centrale vraag: 'Hoe kunnen we een gezonde leefstijl bij onze patiënten bevorderen en behouden?'.

We focussen ons daarbij op bewegen, voeding, ontspanning en slaap. Het uiteindelijk doel is duurzame gezonde leefstijl te integreren in de behandelprogramma's en zo te faciliteren dat onze patiënten zo zelfstandig en gezond mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij.

We werken vanuit drie componenten aan het project. Dit zijn 'leefstijlmetingen', 'behandelmogelijkheden' en 'de inrichting van de revalidatieomgeving'.

Leefstijlmetingen

Om een integraal leefstijladvies aan patiënten te kunnen geven, hebben we diverse screeningsinstrumenten geselecteerd waarmee we een leefstijladvies voor patiënten willen uitbrengen. We maken daarbij gebruik van subjectieve en objectieve meetinstrumenten, zoals vragenlijsten en beweegmeters. Deze krijgen een plek in een 'meetstraat'. Uiteindelijk willen we met deze meetstraat de individuele patiëntenzorg ondersteunen, zodat het behandelteam het leefstijladvies kan integreren in het behandelplan van de patiënt. De metingen gebruiken we ook voor de evaluatie van onze behandelprogramma's en wetenschappelijk onderzoek.

Behandelmogelijkheden

Bij het component 'behandelmogelijkheden' bekijken we het huidige aanbod van behandelmogelijkheden rondom leefstijl en inventariseren we wat daarin ontbreekt. Vervolgens kijken we wat we moeten doen om dit ontbrekende aanbod te ontwikkelen. Hierbij zetten we in op het verdiepen van de kennis en expertise van onze behandelteams en het uitwisselen van deze kennis. Ook de integratie van de verschillende leefstijlfactoren is een belangrijk aandachtspunt. Dit doen we door de factoren van gezonde leefstijl - Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning (BRAVO) - niet meer als afzonderlijke aspecten te beschouwen maar integraal te benaderen.

Inrichting revalidatieomgeving

De derde component is het creëren we een gezonde revalidatieomgeving op onze verpleegafdelingen. We onderzoeken hoe we onze afdelingen zo in kunnen richten dat we onze patiënten stimuleren en faciliteren in het verkrijgen en/of behouden van een gezonde leefstijl.  Hierbij betrekken we patiënten, verpleegkundigen en voedingsassistenten. De innovatie richt zich op de cultuur van de afdeling en de praktische inrichting van bijvoorbeeld het dagverblijf.

Pilot

In het voorjaar van 2021 willen we een pilot starten. We gaan dan de 'meetstraat' samen met een behandelteam testen. In co-creatie met het team willen we helder krijgen hoe het leefstijladvies het beste tot zijn recht komt voor de patiënt en het behandelteam. De pilot moet naast de haalbaarheid en werkbaarheid van de meetstraat ook inzicht geven in de vertaalslag naar interventies in het behandelteam. Het moet duidelijk worden welke consequenties het leefstijladvies heeft en wat het behandelteam hierin kan betekenen. Dit geeft ons meer inzicht in wat onze huidige behandelmogelijkheden zijn en waar we deze verder kunnen ontwikkelen. Midden 2021 verwachten we de eerste resultaten te kunnen delen.