Het UMCG Centrum voor Revalidatie vormt samen met revalidatiecentra Adelante, Rijndam Revalidatie en Roessingh nu officieel het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN). Met dit netwerk zetten de centra zich in om de medisch specialistische pijnrevalidatie toekomstbestendig te maken. De bestuurders van de centra willen meer bereiken door hun krachten te bundelen, kennis te delen en intensief samen te werken op het gebied van pijnrevalidatie.

Als partners in het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland gaan we actief samenwerken op het vlak van het verbinden van zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dit zowel binnen het netwerk als met andere partijen. Zo blijven wij onze pijnrevalidatie verbeteren en bijdragen aan het ontwikkelen van pijnrevalidatie in de keten.