• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Verloskunde

Beeld zwangere vrouw

Verloskunde van het UMCG is verdeeld in:

  • Prenatale diagnostiek: voor het opsporen en zo mogelijk behandelen van aanlegstoornissen en ziekten bij het ongeboren kind.
  • Klinische Verloskunde: de zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed. Het gaat hierbij om zwangerschappen en/of bevallingen met een medische indicatie. Vrouwen die geen medische indicatie hebben, kunnen hun zwangerschap bij een verloskundige in hun eigen omgeving laten controleren, bijvoorbeeld bij de Stadspraktijk Verloskundigen Groningen​​ op het terrein van het UMCG.