Keelkanker: na de behandeling

Na een behandeling voor kanker hebben mensen vaak nog zorg nodig. Om verder te herstellen, klachten te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Ook als u niet meer beter wordt.

U heeft na uw behandeling vaak nog afspraken in het UMCG. Ook werken we nauw samen met huisartsen, andere ziekenhuizen en zorgverleners in de regio. Zodat we u na uw behandeling samen de beste zorg kunnen geven.

Controle

Als u bent geopereerd heeft u ongeveer 2 weken na de operatie een controleafspraak. We bespreken dan het resultaat van de operatie met u en of verdere behandelingen nodig is. Verder maken we afspraken over controles. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.

Als u bestraling of bestraling met chemotherapie krijgt, heeft u tijdens de behandeling elke week een controle bij uw arts. Ook maken we 6-8 weken na de behandeling een nieuwe scan om te bekijken hoe de tumor op de behandeling heeft gereageerd. Daarna maken we afspraken over verdere controles. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.

Oncologische revalidatie

Als u bent behandeld voor keelhoofdkanker, kan oncologische revalidatie onderdeel zijn van uw behandeling. Revalidatie is vooral bedoeld om u te leren omgaan met de situatie en/of uw conditie te verbeteren.

Als u niet meer beter kunt worden

Als de kanker niet meer te genezen is, kunt u zogenaamde palliatieve zorg krijgen. Dit is zorg die uw klachten vermindert, en zo de kwaliteit van uw leven verbetert. Onze collega's van het Pijncentrum kunnen u helpen bij het bestrijden van pijn.

Omgaan met emoties

Als u kanker heeft of heeft gehad, kan er veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt u veel te verwerken. Angst, onzekerheid, woede en verdriet zijn emoties die daarbij kunnen horen. De ziekte kan ook vragen oproepen als: 'waarom ik, wat gebeurt er met mijn partner, mijn kinderen, hoe moet ik verder?'

Praten met een maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijk verzorger kan u helpen om te gaan met uw vragen en emoties. U kunt contact opnemen met een van de psychosociale medewerkers van het UMCG als u bijvoorbeeld moeite heeft met:

  • het verwerken en accepteren van uw ziekte
  • problemen in de relatie met uw partner, kinderen en/of familie
  • het aanpassen aan de nieuwe (sociale) situatie
  • het maken van keuzes rondom uw behandeling
  • de communicatie met de zorgverleners in het ziekenhuis
  • problemen bij studie, werk of uitkering
  • het omgaan met verlies en rouw
  • vragen met betrekking tot spiritualiteit en geloof
  • met seksualiteit of uw zelfbeeld

Ook uw partner of andere familieleden kunnen deze medewerkers benaderen met een hulpvraag.

Zorg voor balans in je dagelijks leven

De keuzes die je maakt in je dagelijks leven hebben invloed op je gezondheid en je gevoel van welbevinden. Als je gezond bent maar ook als je ziek bent of aan het herstellen bent. Bekijk wat je zelf kunt doen op het gebied van leefstijl. Of ga eens langs bij onze leefstijladviseurs. Zij denken graag met je mee.

Heeft u nog vragen?

U kunt het secretariaat hoofd-halsoncologie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen.