Hypochondrie: behandeling

De behandeling van hypochondrie begint met een behandelplan. In het behandelplan staat wat het doel is van de behandeling en hoe we daar samen met u naartoe werken.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor afspraakbrieven en uitgebreide informatie. We bespreken samen met u welke behandeling het best bij u past.

Het is goed om 1 of meer belangrijke personen uit uw omgeving mee te nemen, bijvoorbeeld een familielid, partner of persoonlijk begeleider. Zij hebben vaak behoefte aan steun en uitleg en kunnen meer informatie geven.

De behandeling

De behandeling duurt zo lang als voor u nodig is. We houden rekening met eerdere behandelingen die u gehad heeft. Afhankelijk van uw klachten is mogelijk:

 • een behandeling bij de polikliniek
 • een deeltijdbehandeling

Bij een deeltijdbehandeling komt u één of meerdere dagen per week naar het Universitair Centrum Psychiatrie voor behandeling.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen voor een hypochondrie. Uw behandelplan bestaat uit één of meerdere van deze behandelingen:

 • Tijdens de psycho-educatietraining krijgt u informatie over het ontstaan, behandelen en voorkomen van agorafobie. Deze informatie bijeenkomsten volgt u samen met lotgenoten en uw naasten.

 • U heeft regelmatig gesprekken met uw behandelaren. Deze gesprekken helpen u om in het dagelijks leven om te gaan met uw hypochondrie.

 • Bij cognitieve gedragstherapie leert u anders te kijken naar uw klachten en negatieve gedachten, waardoor uw gedrag verandert.

 • Medicijnen kunnen helpen om uw psychische klachten te verminderen. Samen met uw behandelaar bespreekt u de mogelijkheden.

 • Bij psychomotorische therapie werkt u aan uw herstel door sport, spel of ontspanningsoefeningen.

 • Bij beeldende therapie werkt u met creatieve materialen om vorm te geven aan uw gedachten en gevoelens.

 • Bij arbeidstherapie/trajectbegeleiding (ATB) krijgt u begeleiding bij het kiezen, verkrijgen en behouden van werk. Bij uw studie en bij uw dagbesteding.

Behandelteam

Vanaf het begin zijn alle behandelaars die gespecialiseerd zijn in hypochondrie, betrokken bij uw behandeling. Samen komen zij tot de juiste diagnose en behandelplan. Altijd in overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint, krijgt u altijd een gesprek. We vertellen welke mogelijkheden er zijn en dat we samen beslissen over de mogelijkheden. We bespreken de voor- en nadelen van een behandeling. Ook bekijken we met u wat dit voor u betekent. Samen komen we dan tot een beslissing, dit noemen we 'samen beslissen'. 

Video bekijken Scannen
 • Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij u in de buurt. Ook als de zorg die u nodig heeft, ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Door steeds meer samen te doen, gaan we slimmer om met de zorg in de regio en krijgt u de zorg die u nodig heeft. Lees meer over regionale samenwerking in de psychiatrie.

 • Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

  Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Angst- en Dwangstoornissen bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.