Galwegkanker: na de behandeling

Om na uw behandeling verder te herstellen, klachten te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren, krijgt u nazorg.

Voor deze nazorg werkt het UMCG nauw samen met streekziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners in de regio. Zodat we u samen de beste nazorg kunnen geven. Ook als u niet meer beter kunt worden.

Controle

Na uw behandeling(en) krijgt u afspraken voor controles. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.

Als u de weefseluitslag nog niet in het ziekenhuis heeft gehad, heeft u deze 1-2 weken na ontslag. Als u de weefseluitslag na een operatie in het ziekenhuis heeft gehad, heeft u de eerste controle 4-6 weken na uw ontslag uit het ziekenhuis.

De eerste 2 jaar heeft u elk half jaar een controle op de polikliniek. De 3 jaar daarna heeft u elk jaar een controle. In totaal heeft u 5 jaar lang controles. Hoe vaak u precies naar het ziekenhuis komt, hangt af van uw situatie. 

Revalidatie

Na een behandeling voor kanker is vaak een langere periode nodig om te herstellen. Revalidatie kan onderdeel zijn van uw behandeling. Bijvoorbeeld om uw conditie te verbeteren als u zich tijdens of na de behandeling niet fit en/of moe voelt. Revalidatie helpt deze klachten te verminderen of te voorkomen. Ook als u niet meer beter wordt, kan revalidatie helpen.

U kunt revalideren bij een zorgverlener bij u in de buurt of bij het UMCG Centrum voor Revalidatie. Wat voor u het beste is, hangt af van uw situatie. Als u één specifieke klacht heeft, kunnen we u verwijzen naar een passende zorgverlener bij u in de buurt, bijvoorbeeld naar een oncologiefysiotherapeut.

De revalidatiebehandeling in het UMCG is geschikt als u op meerdere gebieden problemen heeft. Of als u klachten heeft die met elkaar te maken hebben, zoals conditieverlies, angst of sombere gedachten, gewichtsverlies of -toename, of moeite om weer aan het werk te gaan.

Als u niet meer beter kunt worden

Als u niet meer van de kanker kunt genezen is, kunt u zogenaamde palliatieve zorg krijgen. Soms kunnen we u verwijzen naar de afdeling medische oncologie, voor bijvoorbeeld chemotherapie. Bij pijn kunnen we u verwijzen naar het Pijncentrum.

Omgaan met emoties

Als u kanker heeft of heeft gehad, kan er veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt u veel te verwerken. Angst, onzekerheid, woede en verdriet zijn emoties die daarbij kunnen horen. De ziekte kan ook vragen oproepen als: 'waarom ik, wat gebeurt er met mijn partner, mijn kinderen, hoe moet ik verder?'

Praten met een maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijk verzorger kan u helpen om te gaan met uw vragen en emoties. U kunt contact opnemen met een van de psychosociale medewerkers van het UMCG als u bijvoorbeeld moeite heeft met:

  • het verwerken en accepteren van uw ziekte
  • problemen in de relatie met uw partner, kinderen en/of familie
  • het aanpassen aan de nieuwe (sociale) situatie
  • het maken van keuzes rondom uw behandeling
  • de communicatie met de zorgverleners in het ziekenhuis
  • problemen bij studie, werk of uitkering
  • het omgaan met verlies en rouw
  • vragen met betrekking tot spiritualiteit en geloof
  • met seksualiteit of uw zelfbeeld

Ook uw partner of andere familieleden kunnen deze medewerkers benaderen met een hulpvraag.

 

 

Zorg voor balans in je dagelijks leven

De keuzes die je maakt in je dagelijks leven hebben invloed op je gezondheid en je gevoel van welbevinden. Als je gezond bent maar ook als je ziek bent of aan het herstellen bent. Bekijk wat je zelf kunt doen op het gebied van leefstijl. Of ga eens langs bij onze leefstijladviseurs. Zij denken graag met je mee.

Heeft u nog vragen?

U kunt bellen met onze verpleegkundige van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 10.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.