Galwegkanker: behandeling

Als blijkt dat u galwegkanker heeft, dan brengt dat veel vragen en onzekerheid met zich mee. Het heeft invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen.

Om u de best mogelijke zorg te geven, maken we samen met u een plan voor uw behandeling. Hoe zo'n behandelplan eruitziet, hangt af van uw situatie. Het behandelteam kijkt bijvoorbeeld naar de plaats, de grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Doel van de behandeling

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of, als dat kan, om uw leven te verlengen.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor brieven en uitgebreide informatie.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden bij galwegkanker. Uw behandelplan bestaat uit 1 of meer van deze behandelingen:

 • Een galwegtumor die op de galweg drukt, kan ervoor zorgen dat er geen gal meer van de lever naar de darm kan. Daardoor kunt u klachten krijgen, zoals geelzucht en jeuk. Een stent kan deze klachten verminderen. Dit is een buisje dat ervoor zorgt dat gal weer door de galweg kan.


 • Soms krijgen we de galweg niet open met een operatie of een stent en plaatsen we een slangetje via de buikwand om gal af te voeren. Dit heet een PTC-drain.


 • Soms moeten we tijdens een operatie veel leverweefsel weghalen om de galwegtumor helemaal weg te kunnen halen. Als we weten dat er na de operatie te weinig leverweefsel overblijft voor een goed werkende lever doen we voor de operatie vaak een vena porta embolisatie.


 • Als de galwegtumor niet is ingegroeid in omliggende organen en niet is uitgezaaid, kunnen we deze vaak weghalen met een operatie. We halen dan ook de lymfeklieren weg om deze te onderzoeken op uitzaaiingen. Welke operatie u krijgt, hangt af van de plaats van de tumor.

  Als de galwegkanker in de lever zit, halen we de linker- of de rechterhelft van de lever weg. Deze operatie heet een hemihepatectomie.

  Een tumor in de galweg vlak onder de lever of op de plek waar de galwegen bij elkaar komen, halen we weg met een hemihepatectomie en een extrahepatische galwegresectie. We halen dan ook de galweg buiten de lever weg.

  Heel soms is een levertransplantatie een mogelijke behandeling.

  Galwegkanker in de lage galweg halen we weg met een Pylorus Resecting Pancreatico Duodenectomie (PRPD), Pylorus Preserving Pancreatico Duodenectomie (PPPD) of een Whipple.

  Deze operaties zijn bedoeld om u te genezen.


 • Als galwegkanker niet meer te genezen is, geven we soms chemotherapie. Deze behandeling is bedoeld om de kanker te remmen en klachten te verminderen.


Behandelteam

Alle in galwegkanker gespecialiseerde zorgverleners zijn vanaf het begin bij uw behandeling betrokken. Samen komen zij tot de juiste diagnose en behandelplan. Altijd in nauw overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint, krijgt u altijd een gesprek. We vertellen welke mogelijkheden er zijn en dat we samen beslissen over de mogelijkheden. We bespreken de voor- en nadelen van een behandeling. Ook bekijken we met u wat dit voor u betekent. Samen komen we dan tot een beslissing, dit noemen we 'samen beslissen'. 

Video bekijken Scannen
 • Kanker hebben zorgt vaak voor allerlei emoties. Spanning, zorgen, boosheid, onmacht en verdriet kunnen uw geestelijke veerkracht verminderen. Een maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of psycholoog kan u begeleiden bij het omgaan met deze emoties. Wij kunnen u helpen de juiste hulp te vinden.


 • Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij u in de buurt. Ook als de zorg die u nodig heeft, ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Door steeds meer samen te doen, gaan we slimmer om met de zorg in de regio en krijgt u de zorg die u nodig heeft. 

Betere uitkomsten

Behandelingen slaan beter aan en patiënten herstellen sneller als iemand zo fit mogelijk is. We kijken daarom voor en tijdens de behandeling naar uw leefstijl, en helpen u waar nodig.

Heeft u nog vragen?

U kunt bellen met onze verpleegkundig casemanagers van Gastro-intestinale oncologie (GIO). U kunt ook een e-mail sturen.