Bottumor: behandeling

Als bij u een bottumor is vastgesteld, roept dit veel emoties op. Het heeft gevolgen voor u en de mensen om u heen. We maken samen met u een behandelplan om u het beste te kunnen helpen.

Hoe uw behandelplan eruit ziet, hangt af van uw situatie. We kijken bijvoorbeeld naar de grootte en de kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor afspraakbrieven en uitgebreide informatie.

Doel van de behandeling

Een behandeling voor een bottumor kan bedoeld zijn om u te genezen. Als genezing niet meer mogelijk is, kunnen we u behandelen om uw levenskwaliteit te verbeteren. En als dat kan, om uw leven te verlengen.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende mogelijkheden om bottumor te behandelen. Welke behandeling geschikt is, hangt af van het soort tumor, of deze goedaardig of kwaadaardig is en of er uitzaaiingen zijn.

Goedaardige bottumor

Het is niet altijd nodig om een goedaardige bottumor direct te behandelen. De tumor groeit namelijk meestal langzaam. Vaak heeft iemand ook geen klachten. We controleren u wel regelmatig. We maken dan een röntgenfoto of een MRI-scan. Hierop bekijken we of de tumor is gegroeid. Hoe vaak u controleonderzoeken krijgt, hangt af van uw situatie.

Als een goedaardige bottumor klachten geeft, groeit of ‘kwaadaardige trekjes’ heeft, halen we de tumor meestal weg met een operatie. Welke operatie dat is, hangt af van de soort tumor en de plaats van de tumor. Soms kunnen behandelen met radiofrequente ablatie. Er is dan geen operatie nodig.

Kwaadaardige bottumor

Om een kwaadaardige bottumor goed te behandelen is vaak een combinatie van verschillende behandelingen nodig. Uw behandelplan bestaat uit 1 of meer van deze behandelingen:

 • Bij een kwaadaardige bottumor doen we vaak een operatie. We halen dan een deel van het bot weg. Dit heet een resectie. Ook krabben we het bot soms uit. Dit heet een excochleatie. Een operatie is bedoeld om u te genezen. We halen dan de tumor en een rand gezond weefsel daaromheen weg. Als de tumor tegen een spier aanligt, moeten we soms de hele spier weghalen. Soms is het nodig om bot- of zenuwweefsel weg te halen.

  Als de tumor in uw arm of been zit, is het soms nodig uw arm of been helemaal of voor een deel weg te halen. Dit heet een amputatie.

  Vaak kunnen we dit voorkomen. Na de operatie kunt u uw arm of been dan meestal wel minder goed gebruiken, bijvoorbeeld als we spieren moeten weghalen. Om een bottumor in de buurt van uw heup of schouder goed weg te halen, moeten we soms een deel van uw bekken of schouder weghalen.

  Het bot dat we weghalen, vervangen we tijdens dezelfde operatie. Meestal gebeurt dat met kunstmateriaal. Of met bot uit uw kuitbeen. Soms gebruiken we gezond bot van iemand anders. Als de bottumor in de buurt van een gewricht zit, zoals in uw knie of schouder, krijgt u soms een kunstgewricht.

  Als een bottumor is uitgezaaid en niet meer te genezen is, opereren we soms ook. We brengen dan speciale pennen in om botbreuken te voorkomen of te behandelen.

 • Soms kunnen we een kwaadaardige bottumor niet goed opereren. Bijvoorbeeld omdat de tumor op een moeilijk te bereiken plek zit of omdat iemand een operatie lichamelijk niet aankan. Dan kunnen we deze behandelen met radiofrequente ablatie. Ook uitzaaiingen kunnen we soms behandelen met radiofrequente ablatie.

 • Soms krijgt u vóór en na de operatie chemotherapie. Dit is om tumorcellen en eventuele kleine uitzaaiingen kapot te maken. En om de kans op uitzaaiingen in de toekomst te verkleinen. Als een tumor op een moeilijk te opereren plek zit, geven we soms alleen chemotherapie.

  Kwaadaardige bottumoren die gevoelig kunnen zijn voor chemotherapie, zijn het Ewingsarcoom en het osteosarcoom. Chondrosarcomen zijn niet of nauwelijks gevoelig voor chemotherapie.

 • Soms geven we bestraling. Meestal gebeurt dit na een operatie, om de kans dat de tumor terugkomt te verkleinen. Een enkele keer adviseren we bestraling vóór de operatie om de tumor kleiner te maken.

  Sommige bottumoren, zoals het Ewingsarcoom, zijn vaak gevoelig voor bestraling. Andere bottumoren reageren er niet of nauwelijks op, zoals het osteosarcoom en het chondrosarcoom.

Behandelteam

Alle in bottumoren gespecialiseerde zorgverleners zijn vanaf het begin bij uw behandeling betrokken. Samen komen zij tot de juiste diagnose en behandelplan. Altijd in nauw overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint, krijg je altijd een gesprek. We vertellen welke mogelijkheden er zijn en dat we samen beslissen over de mogelijkheden. We bespreken de voor- en nadelen van een behandeling. Ook bekijken we met jou wat dit voor jou betekent. Samen komen we dan tot een beslissing, dit noemen we 'samen beslissen'. 

Video bekijken Scannen
 • Kanker hebben zorgt vaak voor allerlei emoties. Spanning, zorgen, boosheid, onmacht en verdriet kunnen uw geestelijke veerkracht verminderen. Een maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of psycholoog kan u begeleiden bij het omgaan met deze emoties. Wij kunnen u helpen de juiste hulp te vinden.

 • Als je ziek bent, wil je de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij je in de buurt. Ook als de zorg die je nodig hebt, ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Door steeds meer samen te doen, gaan we slimmer om met de zorg in de regio en krijg jij de zorg die je nodig hebt.

Betere uitkomsten

Behandelingen slaan beter aan en patiënten herstellen sneller als iemand zo fit mogelijk is. We kijken daarom voor en tijdens de behandeling naar uw leefstijl, en helpen u waar nodig.

Heeft u nog vragen?

U kunt polikliniek Orthopedie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.