Basaalcelcarcinoom: behandeling

Als blijkt dat u huidkanker heeft, dan brengt dat veel vragen en onzekerheid met zich mee. Het heeft invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen.

Om u de best mogelijke zorg te geven, maken we samen met u een plan voor uw behandeling. Hoe zo'n behandelplan eruitziet, hangt af van uw situatie. Het behandelteam kijkt bijvoorbeeld naar de plaats, de grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor brieven en uitgebreide informatie.

Doel van de behandeling

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of, als dat kan, om uw leven te verlengen.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen voor basaalcelcarcinoom. Uw behandelplan bestaat uit één of meerdere van deze behandelingen:

 • Een operatie is vaak de eerste stap bij de behandeling van een basaalcelcarcinoom. Tijdens een operatie onder plaatselijke verdoving halen we het plekje op uw huid weg. Dit heet een excisie.

  Als blijkt dat er kankercellen in de huid vlakbij het basaalcelcarcinoom zijn achtergebleven, dan kunnen we een 2e operatie doen. Dit heet een re-excisie.

  Als u een basaalcelcarcinoom in uw gezicht of op een andere plek op uw hoofd heeft, adviseert uw behandelteam vaak Mohs-chirurgie.


 • Een basaalcelcarcinoom dat oppervlakkig groeit, dus bovenin de huid, behandelen we soms met een crème. U gebruikt dan een aantal weken imiquimod of 5-fluorouracilcrème. In 5-fluorouracilcrème zitten cytostatica. Dat zijn anti-kankermedicijnen die de kankercellen doden en de groei ervan remmen.


 • Als u een basaalcelcarcinoom in uw gezicht of op uw oor heeft dat groot is of diep ligt, opereren we liever niet. We moeten dan zoveel huid en ander weefsel weghalen dat bijvoorbeeld uw gezicht beschadigd raakt. Of u kunt minder goed horen of zien. Daarom bestralen we u in zo’n geval.

  Bestraling kan ook een aanvullende behandeling zijn na een operatie.


 • Soms kunnen we een basaalcelcarcinoom niet opereren, bijvoorbeeld omdat het te groot is of omdat er uitzaaiingen zijn. Dan behandelen we ook wel met het medicijn vismodegib. Dit is een vorm van doelgerichte therapie. U krijgt dan vismodegib-capsules om de groei van de kanker te remmen of te stoppen.


Behandelteam

Alle in basaalcelcarcinoom gespecialiseerde zorgverleners zijn vanaf het begin bij uw behandeling betrokken. Samen komen zij tot de juiste diagnose en een behandelplan op maat. Altijd in nauw overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint, krijgt u altijd een gesprek. We vertellen welke mogelijkheden er zijn en dat we samen beslissen over de mogelijkheden. We bespreken de voor- en nadelen van een behandeling. Ook bekijken we met u wat dit voor u betekent. Samen komen we dan tot een beslissing, dit noemen we 'samen beslissen'. 

Video bekijken Scannen
 • Kanker hebben zorgt vaak voor allerlei emoties. Spanning, zorgen, boosheid, onmacht en verdriet kunnen uw geestelijke veerkracht verminderen. Een maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of psycholoog kan u begeleiden bij het omgaan met deze emoties. Wij kunnen u helpen de juiste hulp te vinden.


 • Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij u in de buurt. Ook als de zorg die u nodig heeft, ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Door steeds meer samen te doen, gaan we slimmer om met de zorg in de regio en krijgt u de zorg die u nodig heeft. 

Expertisecentrum

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van onder andere huidkanker in het hoofd-halsgebied. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Betere uitkomsten

Behandelingen slaan beter aan en patiënten herstellen sneller als iemand zo fit mogelijk is. We kijken daarom voor en tijdens de behandeling naar uw leefstijl, en helpen u waar nodig.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Dermatologie en Interne Geneeskunde bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.