AHON-database

De AHON-database bevat zorggegevens van 460.795 patiënten (1 juli 2022) van 73 deelnemende huisartsenpraktijken in Noord-Nederland. De gegevens uit het Huisartseninformatiesysteem (HIS) zijn niet herleidbaar tot individuele patiënten.

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg van het UMCG beheert al sinds 1989 de database, toen nog onder de naam Registratie Netwerk Groningen (RNG). In 2017 werd het onderdeel van het AHON. We hopen de database uit te breiden tot 500.000 patiënten en zijn volop bezig met nieuwe aansluitingen in de regio Zwolle. Wil jij ook meewerken aan de groei van de database? Meld jouw praktijk dan nu aan bij het AHON.

De AHON-database is een goede afspiegeling van de huisartsenzorg in Noord- en Oost-Nederland. Praktijken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en in de Noordoostpolder en de regio Zwolle doen mee. Dat levert een grote dataset op met daarin allerlei informatie over de eerstelijnszorg. Het geeft een uniek inkijkje in de zorg die door de huisarts is geleverd, maar ook wat er in de tweedelijnszorg is gebeurd. Naast diagnoses en verwijzingen zijn ook labuitslagen en medicatievoorschriften te zien. Onderzoekers krijgen (beveiligd) toegang tot een dataset en hoeven op die manier geen patiënten te zien.

De uitkomsten van de onderzoeken die gedaan worden met behulp van de AHON-database worden gebruikt om de huisartsenzorg in onze regio en daarbuiten te verbeteren. Deelnemende huisartsenpraktijken worden daarnaast voorzien van spiegelinformatie en interessante feedback. Patiënten in Noordoost-Nederland dragen dus niet alleen bij aan de onderzoeken, maar profiteren er ook van.

Samenwerken aan de huisartsenzorg

Niet alleen onderzoekers maken gebruik van de AHON-database. Ook de deelnemende huisartspraktijken kunnen data opvragen ten behoeve van de kwaliteitscyclus van hun huisartsengroep. Natuurlijk worden alle resultaten van onderzoeken gedeeld met andere deelnemende praktijken. Zo zorgen we samen voor zorginnovatie binnen de huisartsenzorg.

Intercity Netwerk

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg van het UMCG werkt onder de naam Intercity Netwerk intensief samen met vergelijkbare afdelingen van het UMCU, AMC (locaties VUmc en AMC) en Maastricht UMC. Dit doen we op het gebied van het (door)ontwikkelen van de data(base)-infrastructuur en ook op het gebied van, kwaliteitsborging en data-exploitatie. Alle genoemde instellingen beheren een eigen huisartsendatabase, waarbij gebruik wordt gemaakt van hetzelfde onderliggende datamodel.

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de academische ziekenhuizen, is het mogelijk om data vanuit meerdere databases te gebruiken voor specifieke onderzoeksvragen. Onderzoekers kunnen zo beschikken over data van ongeveer een miljoen patiënten, wat ‘big data’-onderzoek beter mogelijk maakt. Ook de koppeling met datasets van andere instellingen en organisaties is mogelijk. Door de koppeling van gegevens kunnen we nog meer relevante vragen op het gebied van huisartsgeneeskunde beantwoorden en gezamenlijk de kwaliteit van de huisartsenzorg verder verbeteren.

Informatie voor huisartsen

Wil jij als huisarts: interessante feedback, verdiepende spiegelinformatie, benchmark gegevens en nieuwe wetenschappelijke kennis ontvangen? Doe dan met een simpele druk op de knop als AHON Registratiepraktijk mee aan de AHON-database.

Klik hier voor meer informatie voor huisartsen.

Informatie voor patiënten

Uw huisarts doet mee aan het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON) of gaat hieraan mee werken.

Lees wat dat betekent voor u als patiënt.

Informatie voor onderzoekers

Ben jij als onderzoeker op zoek naar betrouwbare en routinematig verzamelde zorggegevens van huisartsenpraktijken? Of wil je graag de zorggegevens van de patiëntenpopulatie van Noordoost-Nederland gebruiken voor jouw onderzoek?

Lees wat de AHON-database kan betekenen voor jouw onderzoek.

Information for researchers

Are you as a researcher interested in reliable and routinely collected healthcare data from general practitioners? Or would you like to use the healthcare data of the patient population of the northeast part of the Netherlands for your research?

Click here for more information for researchers.