AHON-commissie

De AHON-commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van huisartsenpraktijken die participeren in het AHON en vertegenwoordigers van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg van het UMCG. De commissie beoordeelt onderzoeksaanvragen, waarvoor een onderzoeker de aangesloten huisartsen en/of de AHON-database zou willen inzetten.

De aanvragen worden beoordeeld op klinische relevantie, kwaliteit, methodologie, haalbaarheid en belasting voor de huisartsen. Wanneer de commissie akkoord is, krijgen onderzoekers toestemming om het onderzoek uit te zetten binnen het AHON en/of data op te vragen vanuit de AHON-database.

Doel van de AHON-commissie

  1. Het bewaken van een goede balans tussen de belasting en opbrengst voor huisartsen als gevolg van projecten waarbij de huisartsenpraktijk betrokken is;
  2. Het bewaken van de belangen van de deelnemende huisartsenpraktijken aan de AHON-database;
  3. Het bevorderen van de kwaliteit van onderzoek in de huisartsenpraktijk.

Bijeenkomsten van de commissie

De commissie komt in 2024 op de volgende data bijeen:

  • 7 maart 2024
  • 20 juni 2024
  • 12 september 2024
  • 28 november 2024

Aanvragen voor toegang tot de deelnemende huisartsen

Aanvragen voor medewerking bij enquêtes/vragenlijsten door huisartsen worden in principe digitaal beoordeeld. Aanvragen voor andere (grotere) projecten worden besproken tijdens de commissievergadering. Na een positief oordeel worden afspraken gemaakt over het benaderen van huisartsen(praktijken) binnen het netwerk. Het AHON geeft geen gegevens van individuele huisartsen(praktijken). Die worden benaderd via de AHON-coördinator.

Je kunt een aanvraag indienen bij AHON-coördinator Nynke Schouwenaars. Dat kan per mail: [email protected]. Bellen kan ook: +316 52 72 46 54

Aanvragen voor toegang tot de AHON-database

Aanvragen voor een dataset uit de AHON-database voor wetenschappelijk onderzoek worden besproken tijdens de commissievergadering. Aan het gebruik van de gegevens zijn kosten verbonden, informeer naar een prijsopgave. Na een positief oordeel wordt er door de datamanager een dataset aangemaakt voor de onderzoeker. Doorgaans is dat binnen een termijn van uiterlijk twee maanden na behandeling van de aanvraag door de AHON-commissie.

Je kunt een aanvraag indienen bij AHON-coördinator Nynke Schouwenaars. Dat kan per mail: [email protected]. Bellen kan ook: +316 52 72 46 54