Informatie voor onderzoekers

Ben jij als onderzoeker op zoek naar betrouwbare en routinematig verzamelde zorggegevens van huisartsenpraktijken? Of wil je graag de zorggegevens van de patiëntenpopulatie van Noordoost-Nederland gebruiken voor jouw onderzoek? Neem dan contact op het met AHON voor een dataset uit de AHON-database.

In het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON) werken huisartsen uit Noord- en Oost-Nederland samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG. In onze AHON-database staan zorggegevens van 273.814 patiënten (peildatum september 2022) van 64 deelnemende huisartsenpraktijken in Noordoost-Nederland. De Database groeit nog elk jaar en het op het moment dat een Registratiepraktijk wordt aangesloten, worden de zorggegevens tot 5 jaar terug doorgeleverd. Daarna worden elk kwartaal de meest recente data toegevoegd aan de AHON-database. Als onderzoeker is het mogelijk om met deze database zowel cross-sectioneel als longitudinaal onderzoek doen.

Onder andere de volgende onderzoeksprojecten hebben gebruik gemaakt van een dataset uit de AHON-database:

 • Beleid bij kinderen met chronische buikpijn in de huisartsenpraktijk.
 • Het eerstelijnszorgtraject bij patiënten met bekkenbodemklachten.
 • Ongewenste zwangerschap in de huisartsenpraktijk.
 • Preventieve cardiovasculaire medicatie bij (kwetsbare) ouderen in de huisartsenpraktijk.
 • Trends in de verwijzing van kinderen en adolescenten (door huisartsen) naar medisch specialisten.

Hieronder hebben we de meestgestelde vragen voor je beantwoord. Heb je nog een andere vraag of wil je een dataset aanvragen? Mail [email protected].

 • Een groot deel van de informatie die een huisarts registreert in het Huisartseninformatiesysteem (HIS) ten behoeve van de patiëntenzorg wordt gepseudonimiseerd opgenomen in de AHON-database. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele patiënten. In onze Database staat bijvoorbeeld informatie over:

  • morbiditeit, waaronder klachten, symptomen en diagnoses gecodeerd m.b.v. de International Classification of Primary Care (ICPC);
  • medicatievoorschriften gecodeerd volgens de Anatomische Therapeutische Chemische (ATC) classificatie;
  • verwijzingen;
  • medische verrichtingen, zoals diagnostische bepalingen, waaronder biometrie en laboratoriumbepalingen.

 • Als onderzoeker kan je een dataset aanvragen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek leidend tot een publicatie in een nationaal of internationaal tijdschrift. Onderzoeken die gefinancierd worden vanuit een zorgverzekeraar of de farmaceutische industrie worden niet gehonoreerd.


  • Onderzoek met alleen de registratiedata is in principe niet WMO-plichtig.
  • Voordat je een aanvraag doet, adviseren wij je om je te oriënteren op wat een huisarts - gerelateerd aan het onderwerp van onderzoek - zoal registreert in HIS;
  • Aan het afnemen van een dataset zijn kosten verbonden. Je kunt een indicatie van de kosten opvragen. Mail daarvoor [email protected].

  • Onderzoek met alleen de registratiedata is in principe niet WMO-plichtig.
  • Voordat je een aanvraag doet, adviseren wij je om je te oriënteren op wat een huisarts - gerelateerd aan het onderwerp van onderzoek - zoal registreert in HIS;
  • Aan het afnemen van een dataset zijn kosten verbonden. Je kunt een indicatie van de kosten opvragen. Mail daarvoor [email protected].

  1. Een aanvraag voor een dataset vanuit de AHON Database wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de AHON-commissie. Uiterlijk twee maanden na de aanvraag zal er een beoordeling zijn.
  2. Na een positief oordeel zal door de AHON Database-coördinator een dataset worden aangemaakt voor de onderzoeker.
  3. De onderzoeker tekent een verwerkersovereenkomst, een geheimhoudingsverklaring en de prijsopgave van de dataset.
  4. De dataset uit de AHON Database blijft (te allen tijde) op de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde en zal in een beveiligde omgeving worden klaargezet.

   


 • De AHON-commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van huisarts(en)praktijken die meedoen in het AHON en vertegenwoordigers van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG. De AHON-commissie heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van onderzoek in de huisartsenpraktijk. Dit doet de commissie door middel van het beoordelen van de onderzoeksaanvragen op relevantie, haalbaarheid, belasting, kwaliteit en methodologie en behartigen op die manier de belangen van de huisartsen in het AHON.

  Wil je meer weten over de AHON-commissie? Kijk hier.


 • Wanneer in het kader van een onderzoek gegevens nodig zijn en deze niet zijn opgenomen in de AHON Database, is het mogelijk de opgevraagde AHON-dataset te koppelen aan een andere opgevraagde dataset. Het koppelen van datasets verloopt altijd via ZorgTTP. ZorgTTP fungeert als Trusted Third Party (TTP). Houd er rekening mee dat aan deze werkzaamheden extra tijd en kosten zijn verbonden.

   


 • De infrastructuur van de AHON Database is ontwikkeld in samenwerking met de huisartsgeneeskundige registratienetwerken van vier andere UMC’s in Nederland: het UMCU, het AmsterdamUMC (beide locaties: VUmc en AMC) en de MU. Daarmee maken deze netwerken gebruik van hetzelfde datamodel.

  Om meer gezamenlijk onderzoek mogelijk te maken hebben de afdelingen Huisartsgeneeskunde van de genoemde UMC’s een overeenkomst afgesloten en zich verenigd in samenwerkingsverband Intercity Netwerk. Mocht het voor een bepaald onderzoek nodig zijn om hierin ook data vanuit andere delen van Nederland te betrekken, dan kan de dataset van het AHON worden opgeschaald tot een landelijke set met zorggegevens van ongeveer een miljoen patiënten.


Ik heb een andere vraag!

Mail naar [email protected] of neem contact op met:

Nynke Schouwenaars

Feikje Groenhof