Informatie voor huisartsen

Wil jij als huisarts interessante feedback, verdiepende spiegelinformatie, benchmark gegevens en nieuwe wetenschappelijke kennis ontvangen? Doe dan als AHON Registratiepraktijk mee aan de AHON-database. Met de interessante en belangrijke inzichten die je opdoet, kan je als huisarts je dagelijkse werk en praktijkvoering op peil houden én verbeteren.

‘“Door mijn deelname aan het AHON draag ik bij aan de verdere professionalisering van ons vak.” Liesbeth AB, huisarts Groningen.‘
 • Vragen die we bijvoorbeeld kunnen beantwoorden met patiëntgegevens uit de AHON-database:

  • Hoeveel patiënten met meer dan één voorschrift voor salbutamol krijgen dit wel/niet in combinatie met een voorschrift voor een ICS?
  • Met welke klachten presenteren patiënten met darmkanker zich en hoe gaan collega-huisartsen daar mee om?
  • Welk effect hebben inhalatiecorticosteroïden op de diabetescontrole bij COPD-patiënten met diabetes?
 • Een AHON Registratiepraktijk is een huisartsenpraktijk die de routinematig geregistreerde zorggegevens beschikbaar stelt aan de AHON-database. De samenwerking tussen een AHON Registratiepraktijk en de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde wordt formeel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Na het vaststellen van de overeenkomst krijgt de praktijk voor de herkenbaarheid een gevelbordje van het AHON.

  Meewerken aan Database kost een huisartsenpraktijk vrijwel geen tijd. Met één druk op de knop stuurt de huisarts of praktijkmedewerker de zorggegevens naar het AHON. Dit hoeft slechts één keer per kwartaal. Natuurlijk moeten huidige en nieuwe patiënten geïnformeerd worden over de deelname. Het AHON levert hier informatiemateriaal voor, denk bijvoorbeeld aan informatie voor op de website, maar ook posters, folders of informatie voor op het wachtkamerscherm.

  ‘“Het uploaden van patiëntgegevens is met één druk op de knop heel makkelijk. Bij ons in de praktijk regel ik dat als praktijkmanager.” Sandra van Oerle, praktijkmanager Groepspraktijk Hoogezand-Sappemeer Oost.‘
 • Nieuwe patiënten van deelnemende huisartspraktijken kunnen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het beste actief worden geïnformeerd. Het AHON adviseert dit bijvoorbeeld te doen tijdens een intakegesprek met de huisarts of de praktijkmedewerker.

  De AHON-database is een veilige omgeving waar gepseudonimiseerde gegevens worden opgeslagen. De infrastructuur is in samenwerking met juristen gemaakt en getoetst. Voor het verzenden van de gegevens uit het HIS naar de database, wordt gebruik gemaakt van het VIPLive-portaal van Calculus/Proigia. Hier maken al veel praktijken in onze regio gebruik van. Maakt jouw praktijk hier nog geen gebruik van? Dan realiseren we hier een aansluiting op.

  De zorggegevens worden altijd via een beveiligde verbinding verstuurd door middel van ZorgTTP. Deze Trusted Third Party zorgt voor pseudonimisatie van de gegevens, zodat ze niet meer te herleiden zijn tot specifieke patiënten. De pseudonimisatie door ZorgTTP maakt het mogelijk informatie uit andere databronnen te koppelen aan de AHON-database.

 • Heb je je praktijk aangemeld voor deelname aan de AHON-database? Dan volgen er vijf simpele stappen:

  1. We tekenen een samenwerkingsovereenkomst. Welkom bij het AHON!
  2. Wij sturen je handige materialen toe voor in de wachtkamer om patiënten te informeren.
  3. Je krijgt toegang tot het VIPLive-portaal van Calculus/Proigia.
  4. Elk kwartaal druk je op de AHON-knop, om via ZorgTTP de gegevens te pseudonimiseren en door te sturen naar de AHON Database.
  5. Patiënten die niet willen dat hun gegevens gebruikt worden, tekenen een Verklaring van bezwaar. Registreer ze in het VIPLive-portaal zodat hun zorggegevens niet worden doorgestuurd.

Nu aanmelden

Meld je meteen aan als AHON Registratiepraktijk of mail voor meer informatie [email protected].

Aanmelden als AHON Registratiepraktijk