Interne geneeskunde Wetenschappelijk onderzoek Interne geneeskunde

De Interne Geneeskunde in het UMCG kent een lange onderzoekstraditie en heeft nationaal en internationaal veel publicaties op haar naam staan.

Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling staat in het teken van de speerpunten van het UMCG, namelijk acute geneeskunde, oncologie en transplantatiegeneeskunde. Een ander UMCG-speerpunt is wetenschappelijk onderzoek in het kader van Healthy Ageing. Binnen de Interne Geneeskunde gaat het hier om het vertalen van het Lifelines onderzoek naar een op de persoon toegesneden behandeling en leefstijladviezen. Dit onder meer op het gebied voeding en beweging, voor zowel jongeren tot ouderen.

Het onderzoek op het gebied van de speerpunten is ingebed in het onderzoek van de aandachtsgebieden van de Interne Geneeskunde:

  • acute medicin
  • biology of ageing
  • health data
  • public health research
  • transplantation
  • shared decision making and advance care planning

Voor meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek per onderafdeling, kunt u doorklikken naar: