Vasculaire Geneeskunde Wetenschappelijk onderzoek Vasculaire Geneeskunde

Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Vasculaire Geneeskunde UMCG focust zich met name op het voorkomen van hart- en vaatziekten van patiënten met chronische ziekten. 

Zo zijn hart- en vaatziekten een belangrijke doodsoorzaak bij patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan, of die vanwege kanker chemotherapie hebben gehad. Wij kijken naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij deze groepen en naar manieren om in een vroege fase patiënten met een verhoogd risico eerder op te kunnen sporen en tijdig te behandelen. Dit gebeurt onder andere met bloedonderzoek en vaatonderzoek. Ook zijn wij geïnteresseerd in de oorzaken van hoog en laag cholesterol. Wij maken voor dit onderzoek gebruik van het grote Lifelines onderzoek dat gegevens van meer dan 165.000 mensen bevat.

Het afbeelden van de vaten en met name het in beeld brengen van verkalking en ontsteking van de vaten, speelt een belangrijke rol in ons onderzoek. Met geavanceerde technieken bekijken wij de vaten van patiënten met diabetes en patiënten met en zonder vaatlijden. Het doel hiervan is om enerzijds om beter inzicht te krijgen in de mechanismen van het ontstaan van vaatlijden bij deze patiënten. Daarnaast zoeken we uit hoe wij de meest kwetsbare vaten het beste kunnen afbeelden.

Verder wordt er veel onderzoek gedaan naar het effect van medicijnen bij hart- en vaatziekten. Zo doen wij onderzoek naar de werkzaamheid van bloedverdunners bij patiënten met kanker en trombose. Er wordt ook gekeken naar de veiligheid en het tegengaan van het effect van nieuwere antistollingsmiddelen. Bij patiënten met diabetes onderzoeken wij het effect van nieuwe diabetesmedicijnen op de vaatfunctie en bij patiënten de ziekte van Raynaud kijken we naar nieuwe behandelingen.

Kortom, de Vasculaire Geneeskunde van het UMCG stelt vaatonderzoek centraal en wil met goed onderzoek naar diagnostiek en behandeling van vaatziekten optimale zorg voor vaatpatiënten bieden.