Afdeling Vasculaire geneeskunde

Het specialisme vasculaire geneeskunde houdt zich bezig met de bestudering en behandeling van hart- en vaatziekten.

Een vasculair geneeskundige heeft zich na de opleiding tot algemeen internist gespecialiseerd in de vasculaire geneeskunde. De internist – vasculair geneeskundige houdt zich bezig met de hart- en vaatziekten. Daarbij richt hij/zij zich op het voorkómen van nieuwe problemen na een doorgemaakte beroerte of hartaanval. Niet alleen in het aangedane deel van het bloedvatstelsel, maar ook op andere plaatsen in het lichaam. Daarnaast houdt de internist – vasculair geneeskundige zich bezig met de manier waarop hart- en vaatziekten ontstaan en met preventie, diagnostiek en behandeling van deze aandoeningen. 

Zo nodig wordt met bloedonderzoek, urineonderzoek of in het vaatlaboratorium aanvullende informatie verzameld over de aandoeningen. De internist – vasculair geneeskundige behandelt deze ziektebeelden in nauwe samenwerking met andere specialisten, zoals cardiologen, vaatchirurgen, neurologen en radiologen. 

De afdeling Vasculaire Geneeskunde is in het UMCG een onderafdeling van Interne Geneeskunde. ​

Postadres Vasculaire geneeskunde

Universitair Medisch Centrum Groningen
Polikliniek Vasculaire Geneeskunde HPC AA40
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Contact

U kunt Vasculaire geneeskunde bellen op werkdagen tussen 8.30 - 16.30 uur. Het faxnummer is (050) 361 33 12.