Vasculaire Geneeskunde Onderwijs en opleiding Vasculaire geneeskunde

In een academisch ziekenhuis, zoals het UMCG, is naast patiëntenzorg onderwijs en wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. Studenten en artsen met interesse voor de vasculaire geneeskunde kunnen hier informatie over opleidingen en onderwijs vinden.

Onderwijs

​​​​De Interne Geneeskunde geeft onderwijs aan studenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen in zowel de bachelor- als de masterfase van de opleiding geneeskunde. Dit houdt onder andere grootschalig en kleinschalig onderwijs in aan studenten in de eerste drie jaar van de opleiding en onderwijs aan de coassistenten (Master jaar 1) die hun stage Interne Geneeskunde in het UMCG lopen. Alle aandachtsgebieden van Interne Geneeskunde hebben hier een belangrijk aandeel in. Verder biedt de afdeling een groot aantal studenten een wetenschappelijke stage in de Masterfase en de zogenaamde Semi-artsstage (Master jaar 3).

De Interne Geneeskunde levert verder een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van het nieuwe onderwijsprogramma voor de studenten Geneeskunde (G2020), dat in de Bachelorfase bestaat uit vier richtingen. De interne geneeskunde speelt een rol bij de ontwikkeling en aansturing van de richting intramurale zorg

Opleiding

De opleiding Interne Geneeskunde leidt internisten op tot professionals met een uitstekende brede kennis, vaardigheden op het hele vakgebied, en verdieping op een aandachtsgebied. De opleiding is competentie-gebaseerd volgens het CanMeds ​model. Belangrijke en nieuwe competentie van de opleiding is behalve het leren op de werkplek,het leren reflecteren op het eigen handelen in de dagelijkse praktijk en gemeenschappelijke besprekingen als kwaliteitsbespreking en de zogenaamde ethische conferenties. Deze competentie is op initiatief van de Interne Geneeskunde UMCG ook opgenomen in het landelijk opleidingsplan. De Internisten in opleiding verdiepen zich in de laatste twee jaar van de opleiding in een enkelvoudige of meervoudige differentiatie. Ofschoon meestal voorafgaand aan de opleiding een promotietraject wordt doorlopen, bestaat ook tijdens de opleiding hiertoe de mogelijkheid. Dit geldt evenzeer voor het invullen van zogenaamde Post-doc posities. Hieraan kan ook een promotietraject worden gekoppeld en/of het opdoen onderwijservaring en/of vaardigheden.​​

 • Sinds 2002 is Vasculaire Geneeskunde een door de Nederlandse Internistenvereniging erkend aandachtsgebied binnen de Interne Geneeskunde. Na een 4-jaar durende basisopleiding tot internist bestaat de mogelijkheid een specialisatie in de differentiatie Vasculaire Geneeskunde te volgen als een enkelvoudig profiel voor een periode van 2 jaar. Het is ook mogelijk om een stage van acht maanden voor een meervoudig profiel te volgen.

  Vasculaire Geneeskunde is binnen de Interne Geneeskunde het onderdeel dat zich bezighoudt met de etiologie, preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten van arteriën, venen en lymfvaten en de onderliggende metabole, hematologische, immunologische, genetische, fysische of toxische factoren.

  Tijdens de opleiding wordt de fellow Vasculaire Geneeskunde opgeleid in hypertensie, dyslipidemie/atherosclerose, immunologie/vasculitis, stollings-/hemostasestoornissen en diabetes mellitus. Daarnaast wordt er veel samengewerkt met andere vasculaire disciplines, zoals de vaatchirurgie, cardiologie, neurologie en interventieradiologie, en leert de fellow het principe van vaatechografie en andere beeldvormende technieken. De Vasculaire Geneeskunde is bij uitstek een multidisciplinair vak gezien de brede zorg voor patiënten met vasculaire pathologie en het vak kent een divers klinisch - en poliklinisch patiënten aanbod.

  De opleiding Vasculaire Geneeskunde is in verschillende stages opgebouwd, die elkaar voor een deel overlappen. Voor de stage van algemene Vasculaire Geneeskunde worden tijdens de gehele opleiding poliklinische werkzaamheden verricht, waardoor ervaring met het langdurig volgen van vasculaire patiënten mogelijk wordt gemaakt. Via het consultensein is de fellow het eerste aanspreekpunt in het ziekenhuis voor Vasculair Geneeskundige problematiek. Verder bestaat de opleiding uit het volgen van de volgende stages: lipidologie/primaire preventie, stolling/hemostase, immunologie/vasculitiden, vasculair functielaboratorium, vaatchirurgie/interventie radiologie, vasculaire neurologie en diabetes. Deze stages zijn verdeeld over de gehele opleidingsperiode.

  Daarnaast participeert de fellow Vasculaire Geneeskunde in het verzorgen van onderwijs aan coassistenten en arts-assistenten. Gedurende de opleiding worden de landelijke onderwijsactiviteiten van het Internistisch Vasculair Genootschap gevolgd en is er tijd voor cursorisch onderwijs. Het doen van wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd.

  Over het algemeen is de opleiding tot Internist-Vasculair Geneeskundige in het UMCG breed opgezet, met ruimte voor eigen initiatieven. Zo zijn er verschillende mogelijkheden tot verdere verdieping in het vakgebied middels wetenschappelijk onderzoek of specifieke stages naar keuze binnen onderdelen van de Vasculaire Geneeskunde.

  Het opleidingsteam in het UMCG bestaat uit:

  • Prof. dr. A.J. Smit, internist - vasculair geneeskundige (opleider Vasculaire Geneeskunde)
  • Prof. dr. R.O.B. Gans, internist (opleider Interne Geneeskunde)
  • Dr. F.L.H. Muntinghe, internist - vasculair geneeskundige (hoofd Vasculaire Geneeskunde)
  • Dr. J.D. Lefrandt, internist - vasculair geneeskundige
  • Dr. E.J. Houwerzijl, internist - vasculair geneeskundige
  • Dr. D.J. Mulder, internist - vasculair geneeskundige

  Meer informatie omtrent de door de NIV vastgestelde opleidingseisen voor de differentiatie Vasculaire Geneeskunde is te vinden op de website van de NIV. Mocht u interesse hebben in een opleiding in het aandachtsgebied Vasculaire Geneeskunde, dan kunt u een afspraak maken met de opleider om de mogelijkheden van de Vasculaire Geneeskunde te bespreken.


 • MD/PhD-traject

  Tijdens de masterfase van geneeskunde promoveren? Dat kan met het MD/PhD-traject. Het MD/PhD-traject is een uitdagend en efficiënt programma, waarbij de opleiding tot arts gecombineerd wordt met een promotieonderzoek. Naast je drie jaar coschappen, krijg je twee jaar voor onderzoek. Dit kan eventueel met een half jaar verlengd worden wanneer je onderzoek in het buitenland doet. De afdeling vasculaire geneeskunde heeft sinds 2012 meerdere MD/PhD-studenten. Hierdoor zijn de begeleiders goed op de hoogte van het traject, de sollicitatieprocedure en de combinatie met coschappen. Meer informatie over de onderzoekslijnen binnen de vasculaire geneeskunde vind je onder Wetenschappelijk onderzoek.

  Promotietraject

  Binnen de afdeling Vasculaire Geneeskunde is het ook mogelijk om een PhD-traject te volgen. Hierbij word je na het afronden van een universitaire master opleiding (meestal geneeskunde) opgeleid tot zelfstandig onderzoeker. Algemene informatie over PhD-trajecten is te vinden op de website van de Graduate School of Medical Sciences (GSMS). Met enige regelmaat worden er vacatures voor PhD-trajecten binnen de afdeling Vasculaire Geneeskunde geplaatst op de website van het UMCG. Daarnaast kun je bij interesse contact opnemen met dr. D.J. Mulder.


 • JSM proefproject

  Zit je in de Bachelor geneeskunde en ben je geïnteresseerd in het doen van onderzoek? Wij zoeken regelmatig studenten die naast hun studie, willen helpen bij het opzetten of uitvoeren van onderzoek. Dit kan je doen omdat je hierin interesse hebt, in het kader van CV building, of in het kader van het ‘Honours-traject’ van de Junior Scientific Masterclass (JSM). Het voordeel van een JSM-proefproject is dat je naast ervaring ook een kleine vergoeding en studiepunten (6 ECT) kan ontvangen voor je werkzaamheden. Meer informatie over het Bachelor ‘Honours-traject' vind je op de website van de RUG​.

  Een project op onze afdeling is een leuke kennismaking met wetenschappelijk onderzoek, wat mogelijk kan leiden verdere verdieping tijdens een stage wetenschap of een MD/PhD-traject.

  Informatie over de onderzoekslijnen of de lopende studies binnen de vasculaire geneeskunde vind je onder Wetenschappelijk onderzoek. Voor meer actuele informatie over de mogelijkheden, kun je contact opnemen met dr. D.J. Mulder.

  Stage wetenschap

  Een Stage Wetenschap is een onderdeel van de Master Geneeskunde en vindt in principe plaats in het laatste jaar maar kan voorafgaand aan de junior coschappen van het vierde jaar worden gedaan. Gedurende de Stage Wetenschap verdiept de student zich 20 fulltime weken in een zelf gekozen aspect van de geneeskundige wetenschap en verricht op dat gebied onderzoek. Binnen de Vasculaire Geneeskunde zijn er vele mogelijkheden voor een Stage Wetenschap. Zo kan een Stage Wetenschap bestaan uit het doen van een database onderzoek, maar ook zelf metingen verrichten op het vaatlaboratorium kan goed een onderdeel zijn.

   Voor meer actuele informatie over de mogelijkheden, kun je contact opnemen met dr. D.J. Mulder.