Interne geneeskunde Onderwijs en opleiding Interne Geneeskunde

Interne Geneeskunde geeft onderwijs aan studenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen in zowel de bachelor- als de masterfase van de opleiding geneeskunde.

Onderwijs

Dit houdt onder andere grootschalig en kleinschalig onderwijs in aan studenten in de eerste drie jaar van de opleiding en onderwijs aan de coassistenten (Master jaar 1) die hun stage Interne Geneeskunde in het UMCG lopen. Alle aandachtsgebieden van Interne Geneeskunde hebben hier een belangrijk aandeel in. Verder biedt de afdeling een groot aantal studenten een wetenschappelijke stage in de Masterfase en de zogenaamde Semi-artsstage (Master jaar 3).

De Interne Geneeskunde levert verder een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van  het nieuwe onderwijsprogramma voor de studenten Geneeskunde (G2020), dat in de Bachelorfase bestaat uit vier richtingen. De interne geneeskunde speelt een rol bij de ontwikkeling en aansturing van de richting intramurale zorg.

Opleiding

De opleiding Interne Geneeskunde leidt internisten op tot professionals met een uitstekende brede kennis, vaardigheden op het hele vakgebied, en verdieping op een aandachtsgebied. De opleiding is competentie-gebaseerd volgens het CanMeds model. Belangrijke en nieuwe competentie van de opleiding is behalve het leren op de werkplek,het leren reflecteren op het eigen handelen in de dagelijkse praktijk en gemeenschappelijke besprekingen als kwaliteitsbespreking en de zogenaamde ethische conferenties.

Deze competentie is op initiatief van de Interne Geneeskunde UMCG ook opgenomen in het landelijk opleidingsplan. De Internisten in opleiding verdiepen zich in de laatste twee jaar van de opleiding in een enkelvoudige of meervoudige differentiatie. Ofschoon meestal voorafgaand aan de opleiding een promotietraject wordt doorlopen, bestaat ook tijdens de opleiding hiertoe de mogelijkheid. Dit geldt evenzeer voor het invullen van zogenaamde Post-doc posities. Hieraan kan ook  een promotietraject worden gekoppeld en/of het opdoen onderwijservaring en/of vaardigheden.