Academische Huisartsenpraktijk Groningen Wetenschappelijk onderzoek door de Academische Huisartsenpraktijk

De Academische Huisartsenpraktijk Groningen is aangesloten bij het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON). In het AHON werken huisartsen uit Noord- en Oost-Nederland samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG.

In het AHON vinden we het doen van goed wetenschappelijk onderzoek belangrijk. Daarvoor zijn veel gegevens nodig. Onze huisartsenpraktijk helpt bij het verzamelen van die gegevens. Zo worden gegevens over onze zorg aan patiënten gedeeld met het AHON.

Privacy

We delen niet zomaar gegevens met het AHON. We vinden namelijk uw privacy erg belangrijk. We delen nooit namen, adressen of burgerservicenummers (BSN), waar u aan herkend kan worden. De gegevens zijn dus altijd anoniem. In de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek is daardoor nooit te zien van welke patiëntengegevens zijn gebruikt.

Meer informatie over uw privacy leest u bij het AHON. De gegevens die worden gedeeld met het AHON gaan bijvoorbeeld over een diagnose, het medicijngebruik, de laboratoriumresultaten en de behandeling. Waarvoor Het AHON zorgt ervoor dat deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De gegevens kunnen ook worden gebruikt in het onderwijs aan studenten (bijvoorbeeld geneeskunde) en huisartsen in opleiding.

Resultaten

Onze huisartsen worden op de hoogte gehouden van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Daardoor kunnen de resultaten in onze huisartsenpraktijk worden gebruikt voor het verbeteren van de zorg.

Voorbeelden van vragen die te beantwoorden zijn met wetenschappelijk onderzoek:

  • Kan een acute oorontsteking bij kinderen worden voorspeld?
  • Waardoor kunnen mensen darmkanker krijgen?
  • Wat is het gevaar van het tegelijk gebruiken van veel verschillende medicijnen?

Het kan zijn dat u we u vragen om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. U bent dan uitgezocht op basis van anonieme zorggegevens. Onderzoekers kunnen zonder uw toestemming niet in uw medische gegevens kijken.

Bezwaar

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit laten weten aan uw huisarts of de doktersassistente. U krijgt dan een formulier om in te vullen (de ‘Verklaring van bezwaar’). Dit formulier staat ook op de website van AHON. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.