Academische Huisartsenpraktijk Groningen Informatie voor patiënten

Wij zijn u graag zo goed mogelijk van dienst. Op deze pagina leest u informatie die voor u als patiënt van belang is.

Spreekuur

U kunt een afspraak maken voor het gewone spreekuur met uw huisarts. Ook zijn er speciale spreekuren die worden gehouden door praktijkverpleegkundigen of doktersassistenten.

 • Naast de spreekuren van de huisartsen en de praktijkondersteuners, hebben wij ook een assistentenspreekuur. Het spreekuur is iedere werkdag, 's ochtends en ook 's middags.

  U kunt bij de doktersassistenten terecht voor:

  • meten van de bloeddruk
  • uitspuiten van oren
  • behandeling van wratten
  • laten maken van een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker laten zetten van spuiten voor bijvoorbeeld vitamine B12 of de prikpil
  • verwijderen van hechtingen

  De huisarts kan u ook verwijzen naar de assistenten voor:

  • het laten maken van een audiogram
  • een 24 uurs (ambulante) bloeddrukmeting

  Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de huisartsenpraktijk.

 • Het spreekuur voor astma en COPD is bedoeld voor alle mensen met luchtwegklachten. Uw luchtwegen zijn de neus, keel, luchtpijp en longen. U heeft bijvoorbeeld last van astma of COPD. Maar het kunnen ook allergische klachten zijn, zoals een loopneus, hoesten of benauwdheid.

  In het spreekuur geven we u zo goed mogelijk advies, aangepast aan uw persoonlijke situatie. Zo hopen we dat u zo min mogelijk klachten meer heeft.

 • Atriumfibrilleren (AF) is een hartritmestoornis met een snelle, niet regelmatige hartslag. Het heet ook wel boezemfibrilleren. AF komt steeds vaker voor, omdat mensen steeds ouder worden. Ook is de kans op overleving bij hartklachten steeds groter.

  Het AF-spreekuur is er speciaal voor patiënten die AF hebben of hebben gehad, en niet meer onder behandeling zijn bij de cardioloog. De controle tijdens het AF-spreekuur wordt gehouden door de praktijkverpleegkundige, onder leiding van de huisarts. Er zijn afgesproken regels voor en u komt regelmatig langs.

 • In de huisartsenpraktijk is een spreekuur voor mensen met risico op hart- en vaatziekten: het cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Tijdens dit spreekuur geven we extra aandacht aan het voorkomen van hart- en vaatziekten. Dit spreekuur is misschien geschikt voor u als u last heeft van een verhoogde bloeddruk en/of een te hoog cholesterol. Of als u vroeger een hart- en vaatziekte heeft gehad. U krijgt dan een uitnodigingsbrief thuisgestuurd of de huisarts stuurt u door.

  De praktijkverpleegkundigen voeren het CVRM-spreekuur uit. Zij krijgen hulp en begeleiding van de huisartsen.

 • In de huisartsenpraktijk is een spreekuur voor mensen met suikerziekte. Tijdens dit spreekuur controleert de assistente of praktijkverpleegkundige iedere 3 maanden hoeveel suiker er in uw bloed zit: uw glucosewaarden. Ook meten we uw gewicht en bloeddruk en bespreken we de manier waarop u leeft en kunnen uw vragen beantwoorden. Een keer per jaar is er een uitgebreidere controle, de jaarcontrole.

 • Als u geestelijke klachten heeft, zoals angstklachten of somberheid, kan de huisarts u doorsturen naar de POH-GGZ. Dit kan ook als u bijvoorbeeld iets ergs heeft meegemaakt of overspannen bent.

  Ook bij psychosociale klachten (dat zijn klachten die geestelijk en sociaal zijn), zoals problemen op uw werk, thuis of in een relatie, kunt u naar de POH-GGZ. Ook bij problemen met seks kan uw huisarts u doorsturen naar de praktijkondersteuner.

 • In onze huisartsenpraktijk kunt u terecht met vragen over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). Ook geven we advies en onderzoeken en behandelen we geslachtsziekten.

  Het soa-spreekuur wordt gehouden door speciaal opgeleide assistentes onder leiding van de huisarts. Deze assistentes worden regelmatig bijgeschoold, zodat ze op de hoogte zijn van de nieuwste manieren om te bepalen welke soa u heeft (diagnostiek). Ook kennen ze de nieuwste behandelingen.

 • Wilt u stoppen met roken? Wij kunnen u hierbij helpen! Tijdens het eerste gesprek wordt samen met u gekeken hoe u wilt stoppen. Ook bespreken we hoe wij u hierbij kunnen coachen en helpen. Samen maken we daarna een stop-plan.

  Hulp bij stoppen met roken vergroot de kans dat u echt stopt. Dus aarzel niet om een afspraak te maken. Dit kan via de doktersassistente.

Triage

Wanneer u onze huisartsenpraktijk belt om een afspraak te maken, krijgt u een van de doktersassistenten aan de lijn. De assistenten vragen altijd waarom u een afspraak wilt maken. Dit doen ze om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. We noemen dit triage. Bel voor een afspraak tussen 08.00 uur en 12.30 uur.

Soms hebben de assistenten aan de reden genoeg, soms stellen ze nog wat extra vragen. Zo kunnen ze bepalen of er bijvoorbeeld spoed is. Of dat uw huisarts bij u thuis moet langskomen. Of dat u zelf naar het spreekuur komt.

Er zijn verschillende uitkomsten:

 • De assistente geeft u een advies, dit advies wordt altijd later besproken met uw huisarts.
 • De assistente vraagt aan de huisarts om u terug te bellen.
 • De assistente maakt voor u een afspraak bij de huisarts of praktijkondersteuner.
 • De assistente maakt een afspraak voor een huisbezoek van de huisarts.
Medewerkers van de praktijk aan de telefoon

Uitslagen

Als er extra onderzoek is gedaan, zoals bloedonderzoek, dan kunt u vaak een paar dagen later bellen voor de uitslag. Uw huisarts of de doktersassistente vertelt u welke dag de uitslagen binnen zullen zijn.

Bel die dag dan 's middags tussen 13.30 en 17.00 uur naar de huisartsenpraktijk. 

Verwijzing

Soms is het nodig om doorgestuurd te worden naar een specialist. Bijvoorbeeld naar een arts in het ziekenhuis. U krijgt dan een brief mee van uw huisarts: een verwijsbrief.

Het kan ook zijn dat u zelf graag naar een specialist wilt. Zorg dan dat u altijd eerst met u huisarts spreekt. Vraag dan om een verwijsbrief. U kunt niet eerst naar een specialist gaan en daarna pas om een verwijsbrief vragen.

Verzekering

Als u bent doorgestuurd naar een specialist kan het soms even duren voordat u daar terecht kunt. Er is vaak een wachtlijst. Als u het wachten te lang vindt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen dan kijken of u op een andere plek sneller terecht kunt. Dat heet wachtlijstbemiddeling.

Er is wachtlijstbemiddeling voor ziekenhuizen, thuiszorg- en GGZ-instellingen. Let wel op dat een ander ziekenhuis of een andere instelling soms verder weg kan zijn. En dat u langer moet reizen. Soms heeft u ook een nieuwe verwijsbrief nodig van uw huisarts. 

Wilt u wel graag naar het ziekenhuis of instelling van uw eerste keuze? Dan helpt het soms om zelf even met ze te bellen. Dan kunnen ze daar meteen bekijken of er eerder een plek vrij Komt. 

Uw gegevens

De huisartsenpraktijk bewaart allerlei gegevens over u en uw gezondheid. Dat doen we om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zodra u bij ons patiënt wordt, moeten we die gegevens opschrijven.

Alle gegevens zijn vertrouwelijk. Dat betekent dat ze geheim zijn. Alle medewerkers van de huisartsenpraktijk mogen dus niet zomaar uw gegevens met iemand delen. In ons privacy-reglement staat wat wij met uw gegevens doen. Vindt u het ingewikkeld, bel ons dan even voor meer uitleg.

 • Het kan zijn dat we uw gegevens soms toch moeten delen. Bijvoorbeeld omdat het moet van de wet of als er ernstig gevaar is voor uw gezondheid. Als u wilt dat iemand anders kan overleggen met uw huisarts over uw gezondheid, dan moet u hiervoor toestemming geven. Vraag de doktersassistente om het formulier om bijvoorbeeld een partner, kind of verzorgende toestemming te geven.

  Als uw huisarts van iemand anders informatie nodig heeft over uw gezondheid, dan zal hij of zij daar eerst toestemming voor vragen.

  Nieuwe huisarts 

  Als u een andere huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medisch dossier. We hebben uw toestemming nodig om uw gegevens over te dragen (door te geven) aan uw nieuwe huisarts. Die overdracht doen we veilig en digitaal. 

  Delen met andere organisaties

  Om u zo goed mogelijk te helpen, delen we sommige gegevens met andere zorgverleners. Maar alleen als dit nodig is voor uw behandeling. Dit kan bijvoorbeeld uw eigen apotheek zijn, of het ziekenhuis waar u naartoe bent doorgestuurd. Uw gegevens worden dan veilig daarheen gestuurd.

  Landelijk schakelpunt

  Wij zijn als huisartsenpraktijk aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP). Wanneer u toestemming geeft, krijgen andere zorgverleners op een veilige manier toegang tot een deel van uw gegevens. Dat is handig als er bijvoorbeeld spoed is.

  Op Volg je Zorg kunt u meer lezen over het LSP en hoe u toestemming kunt geven of dat niet meer wilt geven. Als u zich inschrijft bij onze praktijk, kunt u meteen aangeven of u wel of niet toestemming geeft. 

 • Wat er in de huisartsenpraktijk allemaal over u en uw gezondheid is opgeschreven, noemen we een medisch dossier. U kunt ook zelf een deel bekijken van wat er in staat. U kunt dat doen in de beveiligde Patiëntenomgeving.

  Het kan zijn dat u het er niet mee eens bent wat we over u en onze gezondheid hebben opgeschreven. Laat dit dan weten. We zullen het als opmerking toevoegen in uw medisch dossier.

 • Het kan ook zijn dat u de toestemming voor iemand anders moet regelen. Bijvoorbeeld voor een kind of voor iemand die handelingsonbekwaam is. U kunt bij Volg je Zorg lezen hoe u dat kunt regelen. Komt u er niet uit, bel ons dan even.

 • Afhankelijk van de leeftijd van uw kind mag u zelf de beslissingen nemen, neemt u de beslissingen samen met uw kind of mag uw kind alleen beslissingen nemen. 

  Is uw kind jonger dan 12 jaar? 

  Dan mag u als ouder of als wettelijk vertegenwoordiger de beslissingen over uw kind nemen. U mag dan gegevens van uw kind bekijken en om een kopie vragen. Ook mag u vragen gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. 

  Is uw kind tussen de 12 en de 16 jaar? 

  Dan mag uw kind meebeslissen. Als er ergens toestemming voor nodig is, zal er toestemming worden gevraagd aan uw kind én aan u (dubbele toestemming). Ook mag uw kind zelf vragen om in het eigen dossier te kijken. Als ouder heeft u het recht om samen met uw kind het dossier te bekijken. Als uw kind niet wil dat u ook in het dossier kijkt, dan mag uw huisarts dit weigeren. Dit geldt ook voor het wijzigen van gegevens of het laten vernietigen. 

  Is uw kind 16 jaar of ouder? 

  Dan mag uw kind zelf beslissingen nemen en wel of geen toestemming geven als toestemming wordt gevraagd. Ook mag uw kind zelf in het dossier kijken en vragen of de gegevens gewijzigd of vernietigd mogen worden. Als ouder of wettelijk vertegenwoordiger mag u dit niet. Het is alleen mogelijk om in het dossier van uw kind te kunnen kijken, iets te mogen wijzigen of te mogen vragen om vernietiging, als uw kind dat wil. Uw kind moet daarvoor schriftelijk toestemming geven. 

 • Soms moet u ergens een doktersverklaring inleveren. Vaak is daarvoor uw eigen verklaring genoeg en hoeft dit niet via een arts. Wordt er toch om een briefje van een dokter gevraagd, dan kan uw huisarts die niet voor u schrijven. Dat is omdat uw huisarts geen onafhankelijke arts is. Hij kent u namelijk al.

  Meer informatie hierover staat op de site van de vereniging voor artsen KNMG.

  Controleer dus altijd eerst of u echt een verklaring van een dokter nodig heeft, of dat u zelf de brief mag schrijven. Mocht een kopie van (een deel van) uw medisch dossier nodig zijn, dan kunt u dat bij ons aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan informatie over een oogtest, in het geval van een rijbewijs. Is er toch een verklaring van een dokter nodig, dan kunt u die aan een arts vragen waar u niet door wordt behandeld.