Diversiteit en inclusiviteit

Samen zijn wij het UMCG

We willen een veilige en inclusieve werkomgeving creëren, waarin alle medewerkers gelijke kansen hebben en waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht hun verschillen en achtergrond. Samen zijn wij het UMCG.

Het UMCG behoort als zorg- en kennisinstelling tot de koplopers, internationaal gezien hebben we een toppositie in onderzoek, onderwijs en opleiding. En onze ambities blijven onverminderd sterk. Baanbrekende vooruitgang kunnen we alleen waarmaken als we het beste van alle werelden weten te verbinden. Oog en oor hebben voor wat ieder mens beweegt en wat ieder mens meebrengt.

We streven daarom naar een diversiteit aan medewerkers in culturen, religie, geaardheid, leeftijd, etniciteit en sekse op alle niveaus. Naar een omgeving waar mensen zichzelf kunnen zijn en gelijke kansen krijgen. Dat zorgt niet alleen voor een betere samenwerking en sterkere besluitvorming. Het maakt ook dat we onze diverse patiënt beter begrijpen, dat we kennis van andere culturen en gebruiken van mensen meenemen in ons onderzoek en dat we mensen opleiden met een brede blik. De mens zien in alles wat we doen.

Video bekijken Scannen

Diversiteit en inclusiviteit en het UMCG

We zien de mens in alles wat we doen. We willen daarom ook dat het UMCG een plek is waar iedereen zichzelf kan zijn, gezien en gehoord wordt.  Hoe we op weg zijn om diverser en inclusiever te worden, kun je hier volgen.

Gender Equality Plan

De afgelopen jaren heeft de Raad van bestuur zich ingezet om gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusiviteit binnen het UMCG in de meest brede zin te versterken. Het Gender Equality Plan (pdf) laat zien welke maatregelen we al hebben genomen, en zullen blijven nemen en ontwikkelen binnen zorg, onderwijs en opleiden, en onderzoek.

In recent years, the Board of Directors has worked to strengthen equality, diversity and inclusiveness within the UMCG in the broadest sense. The Gender Equality Plan (pdf) shows which measures we have already taken, and will continue to take and develop within care, education and training, and research. 

Heb je nog vragen?

Wil je meer weten over onze normen en waarden, onze koers en prioriteiten?  Lees hoe we samen de grenzen verleggen voor een duurzame toekomst van de gezondheid. 

Wil je meer weten of heb je vragen over het beleid en de activiteiten die het UMCG heeft ontwikkeld om een diverse en inclusieve organisatie te zijn? Neem dan contact met ons op.
Stuur een bericht