UMCG Expertisecentrum voor Hypofyseaandoeningen

Wat is het UMCG Pituitary Center?

Het UMCG Pituitary Center behandelt alle soorten aandoeningen van de hypofyse bij volwassenen en kinderen. Dit zijn meestal goedaardige tumoren die soms hormonen produceren (zoals bij de ziekte van Cushing en of acromegalie) en/of de oogzenuw in de verdrukking brengen. Daarnaast kan er ook een hypophysitis aanwezig zijn of een naburige cyste of tumor waardoor de hypofyse in de verdrukking komt en zijn werk niet meer kan doen. Bij een hypofysetumor bestaat de behandeling meestal uit een operatie, soms gevolgd door bestraling. Ook worden de hormonen aangevuld bij een tekort, of afgeremd bij overproductie. Sommige hypofysetumoren zijn met medicijnen te behandelen.

Waaruit bestaat het team?

Het multidisciplinaire team bestaat uit artsen en specialisten uit de (kinder)endocrinologie, neurochirurgie, keel-neus-oorheelkunde, oogheelkunde, neuroradiologie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde, klinische genetica, klinische chemie en pathologie .

Wat gebeurt er als u bij ons komt?

Op de polikliniek wordt eerst het ziektebeeld in kaart gebracht. Meestal volgt nog aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek, beeldvormende diagnostiek (MRI, eventueel PET-scan, of een sinus petrosus sampling). Tijdens het multidisciplinair spreekuur bespreekt het team wekelijks patiënten, stelt behandelplannen op en geeft collega specialisten uit de regio advies. Er is een multidisciplinair spreekuur op een locatie waarin de endocrinoloog en de neurochirurg gezamenlijk patiënten beoordelen en zo nodig nog dezelfde dag een KNO-arts consulteren indien patiënten op zeer korte termijn geopereerd moeten worden.

Welk onderzoek doen we op dit moment?

We doen met name onderzoek naar kwaliteit van leven en cognitie bij patiënten met hypofyse tumoren, en naar de lange termijn effecten van de behandeling.

Hoe zorgen we voor goede kwaliteit?

Het team bestaat uit medisch specialisten met uitgebreide deskundigheid en ervaring op het terrein van aandoeningen aan de hypofyse. Wij hebben daarbij de beschikking over de meest geavanceerde mogelijkheden qua diagnostiek en therapie. Het team is actief in (inter)nationale vakverenigingen, landelijke werkgroepen zoals het Landelijk Academisch Expertise Netwerk Hypofysepathologie, de landelijke werkgroepen niet-functionerende hypofysetumoren en morbus Cushing, en de richtlijn werkgroep Hypofysechirurgie. Daarnaast onderhouden we goede contacten met de patiëntenorganisaties (de Nederlandse Hypofyse Stichting en de NVACP) en participeren we in het Bijniernet.

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra