Verwijsinformatie Hypofysetumoren

Verwijsinformatie voor ​afstemming van multidisciplinaire zorg bij patiënten met pathologie in de sella regio. Dit betreft voor een belangrijk deel hypofyseadenomen.

UMCG Expertisecentrum

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van de hypofyse. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

 • Verwijzing van uw patiënt naar het UMCG

  Bij verwijzing van nieuwe patiënten stuurt u mee:

  • Laboratorium
  • Beeldvorming, veelal MRI
  • Oogheelkundige gegevens, voor zover opportuun

  Aanmelden van uw patiënt alleen voor collegiaal consult (consultprocedure)

  Neem contact op met de onder 'Contactgegevens' vermeldde personen. Of als het gaat om opgenomen patiënten met de consulent Endocrinologie (46323).

  Aanmelden van uw patiënt voor MDO (MDO procedure)

  U kunt bellen met mevrouw W.M. Hielkema via het Stafsecretariaat Endocrinologie van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen.

  Telefoon: (050) 361 39 62,
  E-mail: [email protected]

  Tijdstip van het MDO

  Wekelijks op dinsdag 12.00 – 12.45 uur

 • Contactpersonen

  Telefonisch bereikbaar via (050) 361 29 04 (medische lijn)