• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Naar het ziekenhuis

Print 

Een verblijf in het ziekenhuis of bezoek aan de polikliniek is voor kinderen vaak een ingrijpende ervaring. We proberen dit daarom zo prettig mogelijk te laten verlopen. De poliklinieken zijn daarom kindvriendelijk ingericht. De balies zijn bijvoorbeeld verlaagd tot op kinderhoogte en er zijn speelhoeken. De verpleegafdelingen hebben vrolijke kleuren en schilderijen die kinderen aanspreken. Ook zijn er allerlei voorzieningen zoals een cybercafé en speelkamers. Uw kind kan kijken naar tv-programma’s die in het UMCG worden opgenomen en zelf meewerken aan het maken van deze programma’s.

Ook voor ouders probeert het UMCG het verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk te maken. Er zijn voorzieningen zodat u zoveel mogelijk bij uw kind kunt zijn. U kunt in het ziekenhuis eten en vaak is het ook mogelijk om bij uw kind op de kamer te slapen.

Specialistische zorg voor kinderen

Uw kind is in het UMCG in goede handen. In het Beatrix Kinderziekenhuis werken kinderartsen en de verpleegkundigen die speciaal zijn opgeleid om kinderen te behandelen. Het UMCG is gespecialiseerd in de verzorging en behandeling van baby’s die te vroeg zijn geboren, die een te laag geboortegewicht hebben of ernstig ziek zijn. Het UMCG is een van de tien ‘perinatologische’ centra in Nederland. Dit zijn centra waar zeer specialistische kennis en apparatuur voorhanden is voor de zorg voor zieke pasgeborenen. Ook is het UMCG een centrum voor kinderoncologie. In het ziekenhuis werken artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor kinderen met kanker.

Omdat kinderen extra begeleiding en aandacht nodig hebben, werken er in het UMCG pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De pedagogisch medewerkers bereiden uw kind voor op een onderzoek of behandeling en helpen uw kind bij het verwerken van de ziekenhuiservaringen. Van de ziekenhuisleerkrachten kan uw kind klassikaal of aan bed onderwijs krijgen.

Uw kind voorbereiden

De pedagogisch medewerkers van het UMCG bereiden uw kind zo goed mogelijk voor op een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis. Daarnaast is het belangrijk dat u ook zelf uw kind voorbereidt. Als uw kind van tevoren weet wat er gaat gebeuren, kan het de opname, het onderzoek of de behandeling beter verwerken. Tips voor de voorbereiding van uw kind zijn:

  • Kinderen van 2 tot 3 jaar kunt u een verhaaltje over het ziekenhuis vertellen. Vertel bijvoorbeeld over een beer of pop die naar het ziekenhuis gaat. Belangrijk is de nadruk te leggen op het feit dat het kind hetzelfde mee gaat maken.
  • Kinderen van 3 tot 4 jaar kunt u een boekje voorlezen over het ziekenhuis. Er zijn ook plaatjesboeken die u samen kunt bekijken. Daarnaast kunt u ook spelenderwijs met behulp van doktersspulletjes en een beer of pop uitbeelden wat er gaat gebeuren.
  • Kinderen van 4 tot 6 jaar kunnen grotendeels op dezelfde manier voorbereid worden als kinderen van 3 tot 4 jaar. Let er wel op dat fantasie bij kleuters een grote rol speelt. Ze kunnen fantasie en werkelijkheid niet goed scheiden. Het is belangrijk om niet te gedetailleerd op het verhaal over het ziekenhuis of de plaatjes in te gaan.
  • Kinderen van 8 tot 10 jaar kunt u al meer over het ziekenhuis vertellen. Hierbij is het belangrijk om verhalend te vertellen en in te gaan op vragen. Ook kunt u uw kind nog spelenderwijs benaderen. U kunt gebruik maken van een dokterskoffertje, ziekenhuisplaymobiel en ook kleurplaten zijn erg geschikt.
  • Bij kinderen van 10 tot 12 jaar kunt u dieper op het gebeuren ingegaan. Ook is het belangrijk om op tijd te beginnen met het geven van informatie over het ziekenhuis. Uw kind heeft tijd nodig om zich de informatie eigen te maken, na te denken en eventueel vragen te stellen. Tieners maken zich vaak zorgen over wat hen mankeert en welke gevolgen dit kan hebben voor bijvoorbeeld hun uiterlijk of toekomst. Wees hier eerlijk over. De behandelend arts of verpleegkundige kan u informatie geven. Laat uw kind zelf vertellen wat het mee gaan maken. U weet dan wat uw kind van het verhaal begrepen heeft en kunt eventuele misverstanden ophelderen. Ook komt u er zo achter waar uw kind het meest tegenop ziet.
  • Bij kinderen van 12 tot 18 jaar gelden de adviezen als voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Het is wel belangrijk om te weten dat ouders bij kinderen in deze leeftijdsfase al een minder grote rol spelen. Kinderen van deze leeftijd zijn in staat om al een aantal eigen beslissingen te nemen en willen niet meer dat hun ouders dat voor hun doen. Ze hebben soms een innerlijk conflict door enerzijds nog kind te willen zijn en anderzijds volwassen. Door uw eigen kwetsbaarheid te laten zien, kunt u ervoor zorgen dat uw kind meer open over zijn eigen angsten durft te spreken. Verder spelen lichaam en uiterlijk een belangrijke rol in deze leeftijdsfase. Kinderen van deze leeftijd willen bijvoorbeeld vaak in detail weten hoe het litteken eruit gaat zien.

Bij de informatie over opname en bij de informatie over onderzoeken en behandelingen, vindt u meer gedetailleerde informatie over de voorbereiding van uw kind. U kunt ook altijd een pedagogisch medewerker om advies vragen. Meer algemene adviezen over de voorbereiding van uw kind vindt u op de site van de Stichting Kind en Ziekenhuis.