Toolbox Delier

Zou het een delier kunnen zijn? Voor een goede behandeling is het essentieel om het ziektebeeld delier zo snel mogelijk te herkennen. In deze toolbox vind je een aantal documenten en links naar richtlijnen ter ondersteuning bij het beter en sneller herkennen van een delier. Daarnaast delen we ook omgangsadviezen en aandachtspunten delier voor zorgmedewerkers en naasten.

Een delier heeft altijd een lichamelijke oorzaak. Snelle herkenning en behandeling kan ervoor zorgen dat cognitieve achteruitgang kan herstellen en dat mensen niet langdurig opgenomen hoeven te worden.  Helaas blijkt uit onderzoek dat een delier in de praktijk niet altijd wordt opgemerkt. Daar komt bij dat de symptomen sterk overeenkomen met de kenmerken van een depressie én dementie. 

Richtlijnen, informatie en adviezen

Onderstaande richtlijnen, documenten, omgangsadviezen en aandachtspunten voor zowel zorgmedewerkers als naasten kunnen helpen bij een snellere herkenning van het ziektebeeld delier.

Richtlijnen Informatie Adviezen en aandachtspunten

Verenso: richtlijn delier  

Onderscheid tussen delier, depressie en dementie

Omgangsadviezen delier voor naasten

V&VN: Module bij richtlijn delier

Leidraad delier UKON

Aandachtspunten delier voor wijkteam

Thematafel: Herkennen van een delier

Binnen het UNO-UMCG wordt onderzoek gedaan naar implementatieonderzoek om delierherkenning te verbeteren. Het UNO-UMCG organiseert een aantal keer per jaar een online Thematafel voor zorgprofessionals van aangesloten zorgorganisaties. Doel is om laagdrempelige kennisdeling en het uitwisselen van praktijkervaringen mogelijk te maken.

In september 2023 ging de thematafel over het herkennen van een delier. 

Thematafel gemist? Bekijk de opname

Poster

Bekijk de poster van Nursing met het onderscheid tussen delier, dementie en depressie

Wetenschappelijke publicaties - PDF

 • Quispel-Aggenbach DWP, Schep-deRuiter EPR, van Bergen W, Bolling JR, Zuidema SU, Luijendijk HJ. Prevalence and risk factors of delirium inpsychogeriatric outpatients. Int J Geriatr Psychiatry. 2021;36:190–196. https://doi.org/10.1002/gps.5413
 • Fong T, Hshieh TT, Tabloski PA, Metzger ED, Arias F, Heintz HL, Regan EP, Lapid MI, Schmitt EM, Harper DG, Forester BP, Inouye SK. Identifying Delirium in Persons With Moderate or Severe Dementia: Review of Challenges and an
  Illustrative Approach. Am J Geriatr Psychiatry. 2022;30: 1067-1078. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2022.04.003
 • Luijendijk HJ, Quispel-Aggenbach DWP, Stroomer-van Wijk AJM, et al.
  A short delirium caregiver questionnaire for triage of elderly outpatients
  with cognitive impairment : a development and test accuracy study. Int
  Psychogeriatr. 2019;47:1-7. https://doi.org/10.1017/S10416102190 01595

Bekijk ook