Over UNO-UMCG

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) is het samenwerkingsverband van het UMCG en twintig ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland. Kennis als basis voor kwaliteitsverbetering van langdurige zorg aan ouderen. Dat is waar wetenschap en zorgpraktijk samen aan werken in het UNO-UMCG. Vijf kennisthema's staan hierbij centraal.


 

De zorg voor ouderen in het verpleeghuis is complexer geworden. Dat stelt zorgorganisaties voor forse uitdagingen. Tegelijkertijd ligt ze onder een vergrootglas: maatschappij, politiek en media kijken met een kritisch oog naar de kwaliteit van de ouderenzorg. Zorgorganisaties hebben steeds meer behoefte aan nieuwe (wetenschappelijke) kennis om de kwaliteit van de ouderenzorg te optimaliseren. Daarom is in 2014 het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG opgericht.

Nieuwe werkwijze UNO-UMCG april 2024

Het UNO-UMCG start met een nieuwe werkwijze. Van werken met themagroepen gaan we naar UNO-dagen en klankbordgroep-raadplegingen. Lees alles over de nieuwe werkwijze.

Video bekijken Scannen

Toolbox UNO-UMCG

Laten zien wat het UNO-UMCG doet? Wie zijn we en wat doen we? We hebben in onze toolbox informatie die je kunt gebruiken bij interne of externe presentaties over het UNO-UMCG. 

Nieuwsbrieven:

 • Missie

  Het UNO-UMCG ontwikkelt kennis waarmee we samen bouwen aan de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie in het verpleeghuis en thuis. Het UNO-UMCG doet wetenschappelijk onderzoek, deelt kennis en biedt ondersteuning bij het toepassen van kennis om praktische verbeteringen in de praktijk door te voeren. Het UNO-UMCG is een samenwerkingsverband tussen het UMCG en innovatieve ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland. Het UNO-UMCG wil in deze kerntaken succesvol zijn en innoveren.

  Visie

  De cliënt staat voor het UNO-UMCG centraal. Goede zorg ontstaat in de relatie tussen cliënt, naaste/mantelzorger en zorgverlener. Het UNO-UMCG luistert daarom goed naar hen en leert daarvan. Van de uitkomsten van ons werk profiteren cliënten en naasten van de ouderenzorg-organisaties van het UNO-UMCG.

 • De coördinatie van het netwerk is in handen van het UMCG. Het team UNO-UMCG bestaat uit:

  Management

  • Sytse Zuidema, voorzitter UNO-UMCG, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie
  • Katy van Hasselt, netwerkwerkmanager UNO-UMCG
  • Dika Luijendijk, senior onderzoeker

  Onderzoekers

  • Sytse Zuidema,voorzitter UNO-UMCG, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie
  • Dika Luijendijk, senior onderzoeker
  • Elleke Landeweer, senior onderzoeker
  • Sarah Janus, senior onderzoeker
  • Esther de Haas, senior onderzoeker
  • Floor Vinckers, onderzoeker
  • Miranda Schreuder, promovendus
  • Nina Hovenga, promovendus
  • Naomi Rasing, promovendus
  • Ylse van Dijk, promovendus
  • Aurelija Dagilyte-Drevel, promovendus
  • Karin van Os, promovendus
  • Maren Salzwedel, promovendus
  • Robert Brontsema, promovendus
  • Jelte Woudsma, promovendus
  • Rinesh Baidjnath Misier, promovendus
  • Jan Kleine Deters, promovendus

  Projectleider

  • Heleen Hoogeveen-de Lange, projectleider Zorgtechnologie

  Implementatie

  • Henriëtte van der Kloet, adviseur implementatie
  • Ivonne Lesman, adviseur implementatie
  • Riejanne Slaghuis, adviseur implementatie
  • Francine Quittner, adviseur implementatie
  • Nannet Alkema, adviseur implementatie

  Communicatie

  • Ilonka Pots, stafmedewerker
  • Marieke Pentinga, contentmaker

  Secretariaat

  • Hiske de Jong, secretariaat

  Themagroepen

  Elk kennisthema van het UNO-UMCG heeft een eigen themagroep. De leden van de themagroep zijn een belangrijke brug tussen praktijk en wetenschap. Ze houden de voortgang van lopende onderzoeken in de gaten en signaleren aanknopingspunten voor nieuw of aanvullend onderzoek. Ook initiëren ze kwaliteitsverbeterprojecten en hebben ze een belangrijke rol in het delen van kennis die voortkomt uit ervaringen in de praktijk en lopende onderzoeken.

  Bestuurders

  Jaarlijks vindt overleg en evaluatie plaats met de bestuurders van de aangesloten zorgorganisaties. UNO-commissies in de zorgorganisaties In elke aangesloten zorgorganisatie is een 'UNO-commissie' of wetenschapscommissie actief (of wordt op dit moment zo'n commissie opgericht). Deze commissie is de schakel tussen UNO-UMCG en de aangesloten zorgorganisatie.

  Linking pins

  Binnen het UNO-UMCG wordt samengewerkt met twintig organisaties voor ouderenzorg en negen onderwijsinstellingen voor mbo, hbo en wo. Om de verschillende organisaties binnen het UNO-UMCG met elkaar te verbinden zijn linking pins nodig. De linking pins binnen het UNO-UMCG zijn:

  1.  themagroepleden uit zorgorganisaties;
  2.  leden van wetenschapscommissies in de zorgorganisatie;
  3.  praktijkvertegenwoordiger; 
  4.  het valorisatieteam werkzaam bij het UMCG;
  5. zorgprofessionals die onderzoek doen;
  6. alle andere medewerkers vanuit de aangesloten zorginstellingen en betrokken onderwijsinstellingen die actief zijn met thema’s van het UNO-UMCG (in de diverse netwerken en Vraag-maar-raak-sessies). Wij vragen de zorginstellingen om medewerkers zodanig te faciliteren dat zij hier tijd aan kunnen besteden. 

  Bekijk ook:

 • Binnen het UNO-UMCG In het UNO-UMCG werken zorgprofessionals uit de aangesloten zorgorganisaties samen aan optimale ouderenzorg. Daarnaast werkt het UNO-UMCG samen met diverse afdelingen van het UMCG, zoals bewegingswetenschappen, psychiatrie, neurologie en farmacologie.

  Binnen de afdeling Huisartsgeneeskunde is er samenwerking tussen het UNO-UMCG en het Academisch Huisartsen Ontwikkel Netwerk (AHON)

  Externe samenwerking
   

  SANO - Academische netwerkpartners

  Het UNO-UMCG werkt samen met de vijf andere academische netwerken ouderenzorg in Nederland. Deze samenwerking leidt tot een grotere beschikbaarheid van kennis voor professionals in het hele land. Zo organiseren de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO - Academische Ouderenzorg) jaarlijks een landelijke wetenschapsdag.

  Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg

  Vanuit SANO is de Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg uitgebracht. De kennisagenda dient als kompas dat inzicht geeft in huidige kennistekorten en helpt bij prioritering van kennisontwikkeling. De agenda ondersteunt beleid dat gericht is op duurzame en goede zorg voor ouderen in een kwetsbare positie en geeft richting aan nieuwe onderzoekprogramma’s. De kennisagenda bevat zestien kennisthema's. Jaarlijks worden de uitwerkingen van de opgenomen thema's waar nodig geactualiseerd en nieuwe thema's toegevoegd:

  Bekijk de actuele editie (2023) van de Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg

  Samenwerking met landelijke partijen en beroepsverenigingen

  SANO werkt ook samen met landelijke partijen. Onder meer met Vilans, een belangrijke speler voor de kennisdisseminatie van onderzoeksresultaten.

  Er is ook een nauwe relatie met de diverse beroepsverenigingen in de langdurige ouderenzorg, zoals Verenso en V&VN. Resultaten uit de SANO-onderzoeken worden gebruikt bij het opstellen van professionele richtlijnen, kwaliteitsindicatoren en het nieuwe Kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg.

  Onderwijspartners

  Verder werkt het UNO-UMCG samen met onderwijsorganisaties, zoals Noorderpoort, Hanzehogeschool en Universiteit Twente. Het UNO-UMCG is ook partner van het project Modern Health van NetwerkZON2026, een samenwerkingsverband van vijftig organisaties, waarin zorgprofessionals, studenten, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers actief samenwerken rondom thema's die in de regio spelen en issues die vragen om een multidisciplinaire aanpak. Verder is het UNO-UMCG verbonden aan de werkgroep Lerende Zorgcultuur van Zorgplein Noord. Hierin worden ervaringen uitgewisseld tussen zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen om het leer- en ontwikkelklimaat in organisaties te verbeteren en te versterken.

  Internationale samenwerking

  Internationale netwerken waarmee het UNO-UMCG samenwerkt zijn onder meer:

  • structureel consortium Move in Age, over bewegingsstoornissen bij dementie (Samenwerking VU Brussel)
  • Jasmin project, over relatie tussen kwetsbaarheid en geriatrische revalidatie (China)
  • diverse projecten op het gebied van psychofarmaca, palliatieve zorg en muziektherapie met de universiteiten in Oslo en Bergen (Noorwegen)

Contact met UNO-UMCG

Bezoekadres

Oostersingel, ingang 47, gebouw 50
Bij binnenkomst linksaf, 2e verdieping

Postadres

UMCG-Huisartsgeneeskunde, UNO-UMCG
HCP FA21
Postbus 196
9700 AD Groningen

 • E-mail: [email protected]
 • Telefoon: 06 - 25 651 369 (Hiske de Jong, secretariaat UNO-UMCG)