Steun het UMCG Organisatie

Het UMCG Kanker Researchfonds wil mensen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen kanker in het UMCG. Zij kunnen ons helpen de best mogelijke zorg te geven aan mensen met kanker. Via een actie, een eenmalige donatie of als donateur.

Beleidsplan

Het UMCG KRF steunt financieringsaanvragen voor onderzoeksprojecten die zich richten op:

De ware aard van kanker

 • Wat is kanker precies, hoe ontstaat het, wie krijgt het wel en wie niet?
 • Hoe gedragen verschillende kankersoorten zich en waardoor komt dat?

Goede diagnose en behandeling

 • De resultaten van fundamenteel onderzoek gebruiken bij de verbetering  van diagnostiek en behandelingen.
 • Het testen van nieuwe mogelijkheden onder andere in laboratoria.

Gezond verder leven

 • Onderzoek naar behandeling van neveneffecten na herstel van kanker.

Daarnaast steunt het UMCG KRF verschillende projecten die in het belang zijn van mensen met kanker.

 • Via het UMCG KRF kunnen mensen bijdragen aan kankeronderzoek in het UMCG. Dit kan door structureel of eenmalig te doneren en steunen.

  Via e-mail, de website, Facebook, twitter, flyers en beeldschermen op poliklinieken in het UMCG attenderen we (potentiële) donateurs, UMCG-ers, patiënten en hun bezoek op acties en projecten.

  Organisatoren van evenementen benaderen we om hen ervan te overtuigen het UMCG KRF als doelbesteding te kiezen. We onderhouden contacten met ondernemers en ontwikkelen samen met hen activiteiten of producten die opbrengst genereren voor het UMCG KRF.

  Via mailingen benaderen we doelgroepen in de noordelijke provincies met het verzoek hun achterban te attenderen op het UMCG KRF.

 • De administratie van het vermogen ligt bij UMCG Research BV. Bedragen uit het UMCG KRF worden uitsluitend besteed door en voor het UMCG.

  Het bestuur van het UMCG KRF stelt in september een activiteitenplan en een begroting vast voor het komende jaar. 

  De projectleider van het UMCG KRF kan binnen dit kader uitgaven doen en verplichtingen aangaan. Overschrijdingen van de begroting tot maximaal 10% verantwoordt de projectleider achteraf. Overschrijdingen boven dit percentage moet het bestuur vooraf goedkeuren.

  Bestuur UMCG KRF

  De Raad van Bestuur van het UMCG benoemt het bestuur van het UMCG KRF. Het bestuur bestaat uit:

  Het bestuur ontvangt geen salaris of vergoeding van het UMCG KRF.

 • Het UMCG KRF besteedt het vermogen grotendeels aan translationeel, klinisch kankeronderzoek en onderzoeksgerelateerde voorzieningen. In overleg zijn andere bestemmingen in het belang van mensen met kanker mogelijk.

  De interne wetenschapscommissie van de CRCG toetstdoet de toets voorgedragen projecten. De commissieleden ontvangen geen vergoeding vanuit het UMCG KRF.

  Het fonds streeft naar minimale kosten en geen tot weinig overhead. Ontvangen gelden zetten we dan ook vooral in voor mensen met kanker.

Bestuur UMCG Kanker Researchfonds

 • Dr. Gyuri Halmos

  KNO-arts / hoofd-hals oncoloog (voorzitter)
  G. Halmos
 • Peter Nammensma RA RC

  Business Controller (penningmeester)
  P. Nammensma
 • Prof. dr. Marcel van Vugt

  Professor moleculaire oncologie UMCG Comprehensive Cancer Center (secretaris)
  M. van Vugt
 • Stef de Wilde

  Managing director UMCG Comprehensive Cancer Center
  S. de Wilde

Meer weten?

Wil je meer weten over de organisatie van het fonds? Bel dan met Meriëm Meftah. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur. Je kunt ook een e-mail sturen.