Slokdarmkanker: behandeling

Als blijkt dat u slokdarmkanker heeft, dan brengt dat veel vragen en onzekerheid met zich mee. Het heeft invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen.

Om u de best mogelijke zorg te geven, maken we samen met u een plan voor uw behandeling. Hoe zo'n behandelplan eruitziet, hangt af van uw situatie. Het behandelteam kijkt bijvoorbeeld naar de plaats, grootte en kenmerken van de tumor. En naar mogelijke uitzaaiingen.

Doel van de behandeling

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of, als dat kan, om uw leven te verlengen.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor afspraakbrieven en uitgebreide informatie.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden bij slokdarmkanker. Uw behandelplan bestaat uit 1 of meer van deze behandelingen:

 • Bij slokdarmkanker die heel vroeg ontdekt wordt en alleen in het slijmvlies zit, doen we een endoscopische behandeling. Deze behandeling is bedoeld om u te genezen. We doen deze behandeling ook bij een voorstadium van slokdarmkanker.

 • Als de tumor niet is ingegroeid in omliggende organen en niet is uitgezaaid, kunnen we deze vaak weghalen met een operatie. We halen de slokdarm dan helemaal of voor een deel weg. We kunnen zo’n slokdarmoperatie alleen doen als u daar lichamelijk fit genoeg voor bent. Deze behandeling is bedoeld om u te genezen.

 • Vóór een slokdarmoperatie krijgt u meestal chemotherapie en bestraling samen. Dit heet chemoradiatie. Hiermee proberen we de kans dat de kanker na de operatie terugkomt te verkleinen.

  Ongeveer 6 weken na de chemoradiatie krijgt u een PET/CT-scan. Zo onderzoeken we of er uitzaaiingen zijn. Met de uitkomsten van dit onderzoek bepalen we of een operatie voor u de beste behandeling is.

  Als we u niet kunnen opereren, krijgt u alleen chemoradiatie. Dit doen we bijvoorbeeld omdat u een tumor bovenin uw slokdarm heeft, de tumor is ingegroeid in organen dichtbij de tumor of u lichamelijk niet fit genoeg bent voor een operatie. Dit is bedoeld om u te genezen.

 • Sommige mensen kunnen niet goed tegen de medicijnen die ze tijdens de chemotherapie krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze veel last van bijwerkingen hebben, of een minder goede conditie. Als dat bij u zo is, dan kunt u geen chemoradiatie krijgen. Dan kunnen we ook alleen bestralen. De bedoeling van deze behandeling is om u te genezen.

  Bestraling kan ook een behandeling zijn om uw levenskwaliteit te verbeteren als u niet meer beter wordt. Doel van de behandeling is dan om ervoor te zorgen dat u minder last heeft van bijvoorbeeld bloedverlies, pijn of passageklachten. Bij passageklachten blijft het eten en drinken in de slokdarm hangen.

 • Chemotherapie​ kunnen we bij sommige soorten slokdarmkanker ook geven als u uitzaaiingen heeft en niet meer beter wordt. Dit om de ziekte te remmen of tijdelijk tot stilstand te brengen. Vaak wordt u dan eerst bestraald, om ervoor te zorgen dat u gemakkelijker kunt eten.

 • Als slokdarmkanker niet meer te genezen is en u eten en drinken moeilijk weg kunt krijgen, adviseren we soms een stent. Deze stent zorgt ervoor dat het eten en drinken weer door uw slokdarm kan.

Behandelteam

Alle in slokdarmkanker gespecialiseerde zorgverleners zijn vanaf het begin bij uw behandeling betrokken. Samen komen zij tot de juiste diagnose en een behandelplan op maat. Altijd in nauw overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint, krijgt u altijd een gesprek. We vertellen welke mogelijkheden er zijn en dat we samen beslissen over de mogelijkheden. We bespreken de voor- en nadelen van een behandeling. Ook bekijken we met u wat dit voor u betekent. Samen komen we dan tot een beslissing, dit noemen we 'samen beslissen'. 

Video bekijken Scannen
 • Kanker hebben zorgt vaak voor allerlei emoties. Spanning, zorgen, boosheid, onmacht en verdriet kunnen uw geestelijke veerkracht verminderen. Een maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of psycholoog kan u begeleiden bij het omgaan met deze emoties. Wij kunnen u helpen de juiste hulp te vinden.

 • Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij u in de buurt. Ook als de zorg die u nodig heeft, ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Door steeds meer samen te doen, gaan we slimmer om met de zorg in de regio en krijgt u de zorg die u nodig heeft. 

Betere uitkomsten

Behandelingen slaan beter aan en patiënten herstellen sneller als iemand zo fit mogelijk is. We kijken daarom voor en tijdens de behandeling naar uw leefstijl, en helpen u waar nodig.

Heeft u nog vragen?

U kunt onze verpleegkundig casemanagers bellen via de polikliniek Gastro-intestinale oncologie (GIO). Zij hebben spreekuur van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 10.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.