Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie

De afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMBI) verricht diagnostiek en onderzoek op het gebied van virale, bacteriële, schimmel-, en parasitaire infecties. De afdeling is in de eerste plaats verantwoordelijk voor alle microbiologische diensten en de ziekenhuishygiëne in het UMCG.

We richten ons als afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie op een aantal speerpunten:

 • klinische bacteriologie: consultatie voor microbiële infecties (inclusief parasitaire en schimmelinfecties), darmpathogene bacteriën, zoals STEC, EHEC en HUSEC, resistentie problematiek en cystic fibrosis en expertisecentrum anaerobe bacteriologie, infecties door anaërobe bacteriën
 • klinische virologie: consultatie virale infecties, epidemiologie van respiratoire en gastrointestinale infecties (b.v. Rhinovirus, hepatitis E), vooral met moleculaire en serologische technieken
 • moleculaire bacteriologie en ecologie: onderzoek ecologie humane flora, proteomics/secretomics, gram+ bacteriën
 • experimentele virologie: dengue virus, influenzavirussen en HPV
 • (moleculaire) epidemiologie van infectieziekten: evolutionaire en geografische verspreiding van bacteriële pathogenen
 • infectiepreventie: bacteriologische veiligheid rond medische ingrepen en voorkoming en bestrijding van ziekenhuisinfecties door resistente bacteriën (zoals MRSA, ESBL, VRE)

Patiëntenzorg en diagnostiek MMBI

Patiënten in het UMCG hebben over infectie(ziekten) de volgende vragen aan de zorgverleners:

 • voorkomen jullie een infectie of kolonisatie (met BRMO),
 • heb ik een infectie, zo ja, welke,
 • wat is de optimale behandeling?

In principe zijn alle vragen gericht op preventie of behandeling van patiënten met overdraagbare ziekten en/of microorganismen.

Dit zal gebeuren door enerzijds diagnostiek te leveren voor preventie van infecties en resistentie (IP) en voor de optimale behandeling van de patiënten (A-teams), anderzijds microbiologische zorg te leveren voor de Transplantaties, de Oncologie en de Acute Zorg-patiënten (horizontale verantwoordelijkheid). 

We werken daarvoorin units:

 • De Diagnostische Units omvatten diagnostiek voor de klinische bacteriologie, virologie, serologie, mycologie en parasitologie. De diagnostische units zijn:

  • klinische bacteriologie: we geven advies voor de behandeling van microbiële infecties inclusief parasitaire- en schimmelinfecties, darmpathogene bacteriën zoals STEC, EHEC en HUSEC.
  • klinische virologie en serologie: advies voor de behandeling van virale infecties, epidemiologie van respiratoire en gastrointestinale infecties zoals Rhinovirus en hepatitis E, waarbij we gebruik maken van moleculaire en serologische technieken
  • moleculaire diagnostiek.
 • De Klinische Units omvatten activiteiten die op de klinische centra en op de 3 infectie-specifieke vragen van de patiënt gericht zijn, met name:

  • acute zorg-microbiologie (incl. BKZ)
  • transplantatie-microbiologie
  • oncologische microbiologie

  Hoofd van de klinische units is de Chef de Clinique

 • De Klinische netwerk units omvatten activiteiten die op netwerkactiviteiten van de afdeling gericht zijn, met name:

  • de infectie- en resistentiepreventie
  • het antimicrobial stewardship (A-Teams)
  • de regionale microbiologie (REMIS+ en ABR-Zorgnetwerk Noord-Nederland)

  De klinische netwerk units zijn ingebed in de UMCG-brede structuren van de Commissie Antimicrobobiele Middelen (CAM), infectiepreventiecommissie, infectiecommissie, REMIS+ (www.remis-plus.net) en worden door hun voorzitters gecoördineerd.

Adres

UMCG

De Brug, kamer 40.2.029
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Fax: (050) 361 91 05

Contact MMBI

​Secretariaat Medische Microbiologie.