Mobiel Medisch Team Onderwijs en opleiding MMBI

Als afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie geven we onderwijs aan studenten geneeskunde en lifesciences en bieden we opleidingstrajecten op het gebied van Medische Microbiologie en ziekenhuishygiëne aan.

Onderwijs en opleiding zijn belangrijke speerpunten van de afdeling Medische Microbiologie. De aanwezige kennis over de levenscyclus, de verspreiding, de behandeling en de bestrijding van micro-organismen maar ook de manier van werken in het kader van hygiëne en onderzoek wordt door de medewerkers met veel enthousiasme overgedragen aan de toekomstige generatie personeel in de gezondheidszorg.

Onderwijs

De afdeling geeft onderwijs aan studenten geneeskunde en lifesciences en biedt opleidingstrajecten op het gebied van Medische Microbiologie en ziekenhuishygiëne aan.

 • Onderwijs op het vakgebied Medische Microbiologie voor Geneeskundestudenten
 • Onderwijs op het vakgebied Medische Microbiologie voor studenten van het International Bachelor of Medicine
 • Onderwijs voor studenten van Lifesciences
 • Mogelijkheden voor meelopen van deskundigen infectiepreventie uit andere ziekenhuizen
 • Stageplekken voor opleiding tot Klinisch Immunoloog
 • Stageplekken voor analisten bij het klinisch laboratorium van de afdeling Medische Microbiologie

Opleiding

Als afdelingen verzorgen we ook de medisch specialistische vervolgopleiding tot:

 • arts-microbioloog
 • medische microbiologisch onderzoeker (MMO)
 • medisch moleculair microbioloog (MMM)
 • deskundige infectiepreventie

Ook verzorgt de afdeling de praktische training van HLO-studenten tijdens hun opleiding tot Medisch Microbiologisch analist. We zijn daarnaast een leerbedrijf voor de Middelbare Laboratorium Opleiding. 

Opleider is dr. G.A. Kampinga, hoofd van sectie Klinische Bacteriologie en arts-microbioloog.

 • De opleiding voor het specialisme medische microbiologie duurt 5 jaar en bestaat uit 3 laboratoriumtechnische en theoretische jaren en 2 klinische applicatiejaren.

  Door de jaren heen is er een geleidelijke ontwikkeling van de competenties die noodzakelijk zijn voor een professionele uitoefening van het specialisme. Er is ruimte voor verdieping in een onderzoeksonderwerp binnen een van de wetenschappelijke thema's van de afdeling, waarbij gestreefd wordt naar een promotietraject. De opleiding is modulair van karakter. De beroepsvereniging heeft in 2005 een examen geïntroduceerd, waar alle assistent-geneeskundigen in opleiding verplicht aan meedoen. In het UMCG hanteert de agio een persoonlijk portfolio.

  Meer informatie over de opleiding tot arts-microbioloog staat op Oorno.nl

 • In het UMCG kan de opleiding tot MMM worden gevolgd. De opleiding tot MMM is een vervolgopleiding (de zogenaamde kopopleiding) met als basis de MMO-registratie van de SMBWO en duurt in principe 2 jaar. In elk centrum waar een MMM-opleiding gevolgd kan worden is een opleidingscommissie samengesteld. Van deze commissie maken diverse vakspecialisten, waaronder de opleider arts-microbioloog, deel uit.

  Het programma van de MMM-opleiding omvat volgende onderdelen: 18 maanden moleculaire diagnostiek en moleculaire epidemiologie, 4 maanden conventionele bacteriologie, virologie, parasitologie, mycologie en serologie en 2 maanden infectiepreventie, kwaliteit, onderwijs en management.

  De MMM-opleiders van de diverse centra in Nederland vormen samen een concilium MMM. In dit concilium worden alle zaken betreffende de MMM-opleiding besproken en vastgesteld. Het concilium komt minimaal 4 x per jaar bij elkaar. Het concilium rapporteert aan het bestuur van de NVMM. Op de website van de NVMM staat meer informatie over de opleiding.

  Opleider

  De opleider is prof. dr. H.G.M. Niesters, hoogleraar en hoofd van sectie
  Klinische Virologie.

 • De ziekenhuishygiënist richt zich op de preventie, opsporing en bestrijding van ziekenhuisinfecties. De ziekenhuishygiënist werkt samen met en adviseert medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Het werken met professionals stelt specifieke eisen aan de onderhandelingsvaardigheid en overtuigingskracht. De ziekenhuishygiënist werkt nauw samen met artsen microbiologie, infectiologen en de infectiecommissie.

  De opleiding tot Ziekenhuishygiënist bij het Wenckebach Instituut bestaat uit vijf modules:

  1. Methodische beroepsuitoefening algemeen
  2. Professionele communicatie
  3. Methodische beroepsuitoefening ziekenhuishygiëne
  4. Coördineren en organiseren van preventieve maatregelen
  5. Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering

  Binnen de opleiding is sprake van denken en leren in competenties. Leren is een proces van luisteren, oefenen, debatteren, discussiëren en reflecteren.

Stages

Als onderdeel van een wetenschappelijke opleiding kan een stage/afstudeeronderwerp bij ons worden doorlopen. Onder supervisie van een docent en met dagelijkse begeleiding door een AIO of postdoc wordt het opzetten en uitvoeren van onderzoek geleerd. Voor het aanvragen van een stageplaats kan contact worden opgenomen met de docenten en projectleiders van de afdeling Medische Microbiologie.