Medische Microbiologie en Infectiepreventie Wetenschappelijk onderzoek MMBI

De afdeling Medische Microbiologie heeft als doel hoogstaand en vernieuwend wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de pathogenese (het ontstaan, ontwikkelen en verloop van een aandoening of ziekte) en therapie van infectieziekten. Het onderzoek van de afdeling is toegespitst op de humane virologie en bacteriologie.

Op het gebied van research richt de afdeling Medische Microbiologie zich op een beter inzicht in de rol van micro-organismen in ziekte en gezondheid. Bij dit onderzoek worden methoden aangewend variërend van de moleculaire genetica van ziekteverwekkers tot de moleculaire diagnostiek, moleculaire epidemiologie en klassieke epidemiologie.

Meer informatie over research van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie staat op onze researchsite.